Odbicie lustrzane obiektów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Odbicie lustrzane obiektów

Kopiując lub przenosząc obiekty, można wykonywać ich odbicie lustrzane w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny roboczej przechodzącej przez określoną linię.

Należy pamiętać, że Tekla Structures nie może tworzyć lustrzanych kopii właściwości obiektu. Na przykład polecenie Kopiuj specjalnie > Lustro nie daje w pełni lustrzanych obiektów, jeśli zawierają komponenty z niesymetrycznie umiejscowionymi elementami lub obiekty zbrojenia z niesymetrycznymi właściwościami takimi jak odstępy.

Odbicie lustrzane obiektów modelu

Ta metoda umożliwia kopiowanie i odbijanie lustrzane lub przesuwanie i odbijanie lustrzane obiektów w modelu.

 1. Wybierz obiekty, które mają zostać skopiowane lub przesunięte.
 2. Aktywuj polecenie odbicia lustrzanego.
  • Aby wykonać kopiowanie i odbicie lustrzane, przejdź do karty Edytuj i kliknij Kopiuj specjalnie > Lustro.

   Pojawi się okno dialogowe Kopiuj - lustro.

  • Aby wykonać przesuwanie i odbicie lustrzane, przejdź do karty Edytuj i kliknij Przesuń specjalnie > Lustro.

   Pojawi się okno dialogowe Przesuń - lustro.

 3. Wskaż punkt początkowy płaszczyzny odbicia lustrzanego lub wprowadź jego współrzędne i kąt.
 4. Wskaż punkt końcowy płaszczyzny odbicia lustrzanego lub wprowadź jego współrzędne i kąt.

  Pierwszym zaznaczonym punktem (X0, Y0) jest początek, a drugi wskazany punkt oblicza kąt wokół początku.

 5. Kliknij Kopiuj lub Przesuń.

Odbicie lustrzane obiektów rysunku

Ta metoda umożliwia kopiowanie i odbijanie lustrzane lub przesuwanie i odbijanie lustrzane obiektów w rysunku.

 1. Wybierz obiekty, które mają zostać skopiowane lub przesunięte.
 2. Aktywuj polecenie odbicia lustrzanego.
  • Aby wykonać kopiowanie i odbicie lustrzane, przejdź do karty Edytuj i kliknij: Kopiuj specjalnie > Lustro.

   Pojawi się okno dialogowe Kopiuj - lustro.

  • Aby wykonać przesuwanie i odbicie lustrzane, przejdź do karty Edytuj i kliknij: Przesuń specjalnie > Lustro.

   Pojawi się okno dialogowe Przesuń - lustro.

 3. Wskaż punkt początkowy płaszczyzny odbicia lustrzanego lub wprowadź jego współrzędne.
 4. Wskaż punkt końcowy płaszczyzny odbicia lustrzanego lub wprowadź jego współrzędne.
 5. Wprowadź kąt.
 6. Kliknij Kopiuj lub Przesuń.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej