Definiowanie obszaru roboczego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Definiowanie obszaru roboczego

Tekla Structures zaznacza obszar roboczy za pomocą linii przerywanych. Obiekty spoza obszaru roboczego istnieją, ale nie są widoczne. Można zmniejszać i rozszerzać obszar roboczy, aby pasował do konkretnych sytuacji, aby na przykład skupić się na wybranym fragmencie modelu. Można również tymczasowo ukryć ramkę obszaru roboczego.

Dostosowywanie obszaru roboczego do całego modelu

Można zmienić rozmiar obszaru roboczego, aby uwzględnić wszystkie obiekty modelu we wszystkich lub w wybranych widokach.

Na karcie Widok kliknij Obszar roboczy i wybierz jedno z następujących poleceń:
 • Do całego modelu we wszystkich widokach

  Umożliwia dostosowanie obszaru roboczego w celu uwzględnienia wszystkich obiektów we wszystkich wyświetlanych widokach.

 • Do całego modelu w wybranych widokach

  Umożliwia dostosowanie obszaru roboczego w celu uwzględnienia wszystkich obiektów w wybranych widokach.

Dostosowywanie obszaru roboczego do wybranych elementów

Można zmienić rozmiar obszaru roboczego, aby zawierał jedynie wybrane elementy we wszystkich lub tylko w wybranych widokach.

 1. Wybierz obiekty, które chcesz uwzględnić.
 2. Na karcie Widok kliknij Obszar roboczy i wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Do wybranych elementów we wszystkich widokach

   Umożliwia dostosowanie obszaru roboczego w celu uwzględnienia wybranych obiektów modelu we wszystkich widokach.

  • Do wybranych elementów w wybranych widokach

   Umożliwia dostosowanie obszaru roboczego w celu uwzględnienia wybranych obiektów modelu w wybranych widokach.

Dostosowywanie obszaru roboczego za pomocą dwóch punktów

Można zmienić rozmiar obszaru roboczego na podstawie dwóch punktów narożnych zaznaczonych w płaszczyźnie widoku. Głębokość obszaru roboczego jest taka sama jak głębokość widoku.

 1. Na karcie Widok kliknij Obszar roboczy i wybierz Za pomocą dwóch punktów.
 2. Wskaż pierwszy punkt.
 3. Wskaż drugi punkt.

Ukrywanie ramki obszaru roboczego

W widoku można tymczasowo ukryć ramkę obszaru roboczego. Taka możliwość jest przydatna na przykład podczas tworzenia zrzutów ekranu do prezentacji.

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze Ctrl i Shift.
 2. Na karcie Widok kliknij Przerysuj > Przerysuj wszystkie widoki.

 3. Aby przywrócić widoczność pola, ponownie kliknij: Przerysuj > Przerysuj wszystkie widoki.
Tip:

Można też skorzystać z opcji zaawansowanej XS_HIDE_WORKAREA.

W przypadku umieszczenia obiektów poza obszarem roboczym

Jeśli umieścisz nowe obiekty poza obszarem roboczym lub skopiujesz albo przeniesiesz obiekty poza obszar roboczy, Tekla Structures wyświetli komunikat ostrzegawczy Obiekty poza obszarem roboczym. Wtedy można rozszerzyć obszar roboczy i objąć nim nowe obiekty.

Jeśli nie chcesz ponownie widzieć tego komunikatu ostrzegawczego, możesz włączyć ukrywanie tego rodzaju ostrzeżeń w przyszłości. Można również spowodować ponowne wyświetlanie w Tekla Structures tych ostrzeżeń.

 • Aby ukryć przyszłe ostrzeżenia tego samego typu, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj ponownie tego komunikatu.

 • Aby włączyć ponownie wyświetlanie ostrzeżeń, przytrzymaj klawisz Shift wciśnięty podczas uruchamiania polecenia, które normalnie powoduje pojawienie się komunikatu ostrzegawczego. Na przykład jeśli świadomie skopiujesz lub przeniesiesz obiekty poza obszar roboczy, trzymając przy tym wciśnięty klawisz Shift, komunikat ostrzegawczy pojawi się ponownie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej