Zmiana jednostek i dziesiętnych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmiana jednostek i dziesiętnych

Można określić, jakie jednostki i ile miejsc po przecinku stosuje Tekla Structures. Ustawienia te są specyficzne dla modelu. Należy pamiętać, że te ustawienia nie mają żadnego wpływu na rysunki, raporty ani na narzędzia Zbadaj i Zmierz.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia > Opcje i przejdź do ustawień Jednostki i dziesiętne.
 2. Dostosuj jednostki i dziesiętne do swoich potrzeb.

  Liczba umieszczona po prawej stronie każdej opcji oznacza liczbę dziesiętnych. Liczba dziesiętnych wpływa na dokładność wprowadzania danych i ich przechowywania. Zawsze należy stosować wystarczającą liczbę dziesiętnych.

  • Ustawienia na zakładce Modelowanie wpływają na dane, które służą do modelowania, np. podczas kopiowania, przesuwania, tworzenia siatek, tworzenia punktów itd.
  • Ustawienia na zakładce Katalogi wpływają na dane zapisane w katalogach profili i materiałów.
  • Ustawienia na zakładce Wyniki obliczeń wpływają na dane wyjściowe.

   Powierzchnia zbrojenia i Masa/Długość również wpływają na powierzchnię przekroju poprzecznego i ciężar na jednostkę długości w katalogu zbrojenia.

 3. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej