Klonowanie wymiarów tylko w wybranych widokach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Klonowanie wymiarów tylko w wybranych widokach

Opcje klonowania wymiarów zawarte w oknie dialogowym Klonuj rysunek dotyczą wszystkich widoków, natomiast opcja Metoda tworzenia wymiarów w tym widoku określa metodę tworzenia wymiarów dla wybranego widoku. Można na przykład utworzyć automatyczne wymiary w widoku z przodu, a sklonować wymiary w widokach przekroju i końca.

 1. Kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
 2. Na karcie Atrybuty 2 nadaj opcji Metoda tworzenia wymiarów w tym widoku wartość Klonuj.

  Używanie tej opcji wpływa na tworzenie wymiarów podczas klonowania i ponownego wymiarowania istniejących rysunków.

 3. Kliknij Zmień.
 4. Zapisz i zamknij rysunek.
 5. Otwórz Menedżer dokumentów, wybierz rysunek i kliknij Klonuj...
 6. W oknie dialogowym Klonuj rysunek wybierz obiekty do sklonowania i wybierz opcję klonowania wymiaru (Ignoruj, Klonuj, Utwórz).
  • W przypadku wybrania Wymiary > Ignoruj wymiary będą klonowane tylko dla tych widoków, dla których opcja Metoda tworzenia wymiarów w tym widoku ma wartość Klonuj.

  • W przypadku wybrania Wymiary > Klonuj wymiary będą klonowane dla wszystkich widoków.

  • W przypadku wybrania Wymiary > Utwórz wymiary będą tworzone dla wszystkich widoków z wyjątkiem tych, dla których opcja Metoda tworzenia wymiarów w tym widoku ma wartość Nie twórz.

 7. Kliknij Klonuj wybrane.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej