Rysunki pojedynczych elementów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Rysunki pojedynczych elementów

Rysunki pojedynczych elementów są rysunkami warsztatowymi zawierającymi informacje produkcyjne dla jednego elementu (zazwyczaj bez spoin).Rysunki pojedynczych elementów są używają zazwyczaj małych rozmiarów arkuszy, np. A4 lub wg standardu brytyjskiego 8,5 cala x 11,5 cala.

Rysunki pojedynczych elementów można tworzyć za pomocą poleceń dostępnych na wstążce lub w menu kontekstowym.Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze:

Tworzenie rysunków pojedynczego elementu, zespołów i zespołów betonowych

Tworzenie rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych za pomocą zapisanych ustawień w Katalogu rysunków głównych

Tworzenie rysunków przy użyciu zestawów reguł lub kreatorów w Katalogu rysunków głównych

Korzystanie z kreatora AutoDrawings

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat właściwości rysunku pojedynczego elementu, zobacz Właściwości rysunku pojedynczego elementu.

Przykłady rysunków pojedynczych elementów

Rysunek pojedynczego elementu przedstawiający śrubę kotwiącą:

Rysunek pojedynczego elementu przedstawiający element osadzony:

Rysunki pojedynczych elementów przedstawiające blachy (trzy przykłady):

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej