Klonowanie przy użyciu szablonów klonowania umieszczonych w innych modelach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Klonowanie przy użyciu szablonów klonowania umieszczonych w innych modelach

Do tworzenia rysunków można używać szablonów klonowania okna dialogowego Katalog rysunków głównych znajdujących się w innych modelach.

Ograniczenia: Można używać szablonów klonowania tylko z innych modeli, a nie innych typów rysunków głównych takich jak zapisane ustawienia lub zestawy reguł.

  1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Utwórz rysunki > Katalog rysunków głównych.
  2. W oknie dialogowym Katalog rysunków głównych kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Modele zawierające rysunki główne.
  3. Kliknij Dodaj model... i wskaż żądany model.
  4. Kliknij OK.

    Teraz szablony klonowania znajdujące się we wskazanym folderu są wyświetlane w oknie dialogowym Katalog rysunków głównych.

  5. Zaznacz szablon klonowania w oknie dialogowym Katalog rysunków głównych i utwórz rysunek za jego pomocą.
Wskazówka:

Gdy masz podobne elementy w kilku projektach, można utworzyć zestaw modeli klonowania, a następnie w razie potrzeby wykorzystywać szablony klonowania w modelach klonowania.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej