Konfigurowanie drukarek w katalogu drukarek (stara metoda drukowania)

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Konfigurowanie drukarek w katalogu drukarek (stara metoda drukowania)

Drukarki w obszarze Katalog Drukarki należy skonfigurować w różnych celach: w celu drukowania do pliku .pdf, do pliku wydruku lub na różnych drukarkach, a także drukowania w różnych formatach.

Drukarki programu Tekla Structures można skonfigurować w obszarze Katalog Drukarki wyłącznie w przypadku nadania opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG wartości TRUE (menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Drukowanie). W przypadku wybrania dla tej opcji zaawansowanej ustawienia FALSE stosowana jest nowsza funkcjonalność drukowania i opcja Katalog Drukarki jest niedostępna.

Tekla Structures używa sterowników drukarki systemu Microsoft Windows w celu zapisania drukowanych danych bezpośrednio do drukarki, pliku wydruku lub pliku .pdf.

Konfigurowanie instancji drukarek w Tekla Structures składa się z dwóch etapów:

  • Najpierw należy dodać drukarkę w obszarze Katalog Drukarki. Domyślnie zdefiniowanych jest wstępnie kilka drukarek.

  • Następnie należy połączyć instancje drukarki ze sterownikami drukarki i dostosować ustawienia instancji drukarki, takie jak rozmiar papieru i obszar drukowania. Można również połączyć jeden sterownik drukarki z kilkoma instancjami drukarki, aby na przykład drukować na jednej drukarce w różnych rozmiarach.

Was this helpful?
Previous
Next