Określanie elementów rysunku i elementów sąsiednich

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Określanie elementów rysunku i elementów sąsiednich

Elementy oraz elementy sąsiednie na rysunkach są obiektami budowlanymi, które będą istnieć w prawdziwej konstrukcji lub będą z nią blisko związane.

Elementy i elementy sąsiednie posiadają właściwości wpływające na sposób ich przedstawienia na rysunku.

Czynność Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze

Określa co jest wyświetlane w elemencie i jak jest pokazywany sam element

Automatyczne definiowanie właściwości elementu rysunku

Określa co jest wyświetlane w elementach sąsiednich i jak są pokazywane same elementy sąsiednie. Można również kontrolować widoczność śrub elementów sąsiednich.

Definiowanie automatycznych właściwości sąsiednich elementów

Sprawdzenie przykładów modyfikowania ustawień elementów

Przykład: przedstawienia elementów

Wskazywanie orientacji elementu poprzez użycie znaków elementu, dołączanie stron świata w znakach oraz pokazywanie znaków orientacji i znaków stron połączenia

Wskazywanie orientacji elementu

Sprawdzanie i modyfikacja właściwości elementu i elementów sąsiednich

Właściwości elementów i elementów sąsiednich na rysunkach

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej