Rysunki zbiorcze

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Rysunki zbiorcze

Rysunki zbiorcze są rysunkami warsztatowymi, które na jednym arkuszu przedstawiają kilka rysunków pojedynczych elementów lub zespołów.Rysunki zbiorcze zazwyczaj wymagają arkuszy wielkoformatowych np. A1 lub wg standardu brytyjskiego 24 cali x 36 cali.

Rysunki zbiorcze tworzy się, aby:

  • przedstawić na jednym arkuszu więcej niż jeden zespół,

  • zebrać wiele rysunków pojedynczych elementów na dużym arkuszu.

Poniżej przedstawiono przykładowy rysunek zbiorczy zawierający kilka zespołów.

Zobacz również

Tworzenie rysunków zbiorczych

Was this helpful?
Wstecz
Dalej