Zmień właściwości znaku lub uwagi

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmień właściwości znaku lub uwagi

Istnieje możliwość zmodyfikowania znaków i uwag w otwartym rysunku.

Jeśli chcesz zmienić właściwości pojedynczego znaku lub uwagi, wystarczy je kliknąć dwukrotnie. Jeśli chcesz zmienić wiele znaków lub uwag, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby wybrać odpowiednie znaki lub uwagi. Instrukcje zmieniania znaków lub uwag dotyczą obu przypadków.

 1. Aby wybrać kilka obiektów budowlanych, których znaki lub uwagi powiązane mają zostać zmienione, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij znaki lub uwagi, które chcesz zmienić.

  • Aktywuj przełącznik Wybierz elementy na rysunkach i wybierz obiekty budowlane za pomocą funkcji wyboru obszarem. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wybierz znaki elementu i Z bieżącego widoku rysunku lub Ze wszystkich widoków rysunku.

  • Aktywuj przełącznik wyboru Wybierz oznaczenia i wybierz potrzebne znaki lub uwagi przy użyciu funkcji wyboru obszarem.

  • Otwórz Menedżer zawartości rysunku z panelu bocznego, wybierz obiekty budowlane na rysunku, a następnie kliknij Pokaż, aby wypełnić listę Menedżer zawartości rysunku. Można wybrać obszary, jeden lub wiele widoków oraz jeden lub kilka obiektów budowlanych. Następnie upewnij się, czy jest aktywny wybór znaków w Menedżer zawartości rysunku, a następnie wybierz na liście odpowiednie obiekty budowlane.

 2. Jeśli wybrano wiele znaków lub uwag, przejdź do karty Rysunek, kliknij Właściwości i Znak elementu (lub inny typ znaku), lub Uwaga powiązana.
 3. Usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru w oknie dialogowym, klikając przełącznik u dołu okna.
 4. Zaznacz tylko pola wyboru obok właściwości, które chcesz zmienić, a następnie zmień właściwości:
  • Dodaj brakujące elementy w znaku na karcie Zawartość i zmień właściwości elementu.

  • Dostosuj ustawienia ramki znaku i linia odniesienia, na przykład Linia odniesieniaTyp.

  • Jeśli chcesz zmienić obrót znaku lub uwagi, wprowadź nową wartość w polu Obrót.

  • Aby zmienić wyrównanie tekstu, wybierz odpowiednią opcję w oknie Wyrównanie.

  • Aby dokładnie umieścić znak w wybranym miejscu i tam go pozostawić, kliknij przycisk Umieść... i wybierz Stałe z listy Umieszczenie.

 5. Kliknij Zmień, aby zastosować zmiany we wszystkich wybranych znakach i uwagach.
Wskazówka:

Aby zmienić właściwości znaków spoin, które dodano w modelu, należy zrobić to w modelu. Podczas numerowania modelu znaki spoin są aktualizowane na rysunkach. Na rysunku można zmienić tylko ustawienia widoczności i wyglądu spoin modelu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej