Modyfikowanie właściwości obiektów rysunku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Modyfikowanie właściwości obiektów rysunku

Można zmieniać właściwości obiektów na rysunkach, na przykład elementów, znaków, śrub i spoin, a następnie zapisywać pliki właściwości obiektów do późniejszego wykorzystania.

  1. Otwórz rysunek.
  2. Kliknij dwukrotnie obiekt do zmodyfikowania.

    Przykładowo kliknij dwukrotnie element, śrubę lub pręt zbrojeniowy.

  3. Zmień żądane właściwości.
  4. Nadaj nową nazwę plikowi właściwości i zapisz go.

    Nazwy plików właściwości nie powinny zawierać spacji ani znaków specjalnych.

  5. Aby zastosować zmianę w obiekcie, kliknij Zmień.

Teraz dostępny jest nowy plik właściwości obiektu. Właściwości zapisane w tym pliku można wczytywać do innych obiektów rysunku, w tym przypadku dla elementów. Pliku właściwości obiektu można używać również z filtrami, aby zastosować szczegółowe ustawienia poziomu obiektów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej