Zarządzanie folderami Katalogu rysunków głównych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zarządzanie folderami Katalogu rysunków głównych

W widoku folderów okna dialogowego Katalog rysunków głównych można dodawać i przenosić foldery, a także zmieniać ich nazwy. Można również kopiować rysunki główne do innych folderów i usuwać rysunki główne.

Istnieje możliwość zarządzania oknem Katalog rysunków głównych następującymi sposobami:

 • Dodawanie i przenoszenie folderów oraz modyfikowanie ich nazw.

 • Kopiowanie rysunków głównych do innego folderu.

 • Usuwanie rysunków głównych z folderów.

Uwaga:

Usunięcie rysunków głównych z folderu lub ich skopiowanie do innego folderu w widoku folderów nie wpływa w żaden sposób na zawartość katalogu. Widok folderów to tylko kolejne narzędzie ułatwiające porządkowanie rysunków głównych.

Dodawanie i przenoszenie folderów oraz modyfikowanie ich nazw

W tym przykładzie pokazano, jak dodawać i przenosić foldery oraz zmieniać ich nazwy w oknie dialogowym Katalog rysunków głównych:

 1. W oknie dialogowym Katalog rysunków głównych kliknij przycisk widoku folderów , aby przejść do widoku folderów.
 2. Aby dodać folder: Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar drzewa w górnej części widoku folderów, kliknij Utwórz nowy folder i wprowadź nazwę nowego folderu.

  Na przykład wpisz PROJEKT_XYZ.

 3. Aby dodać podfolder: Kliknij prawym przyciskiem folder, w tym przypadku PROJEKT_XYZ, a następnie wybierz Utwórz nowy folder niższego poziomu.
 4. Wprowadź nazwę podfolderu.

  Na przykład wpisz Site12.

 5. Utwórz kolejny podfolder, Site10, wykonując czynności opisane w punktach 3-4.
 6. Aby zmienić nazwę folderu: Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, wybierz Zmień nazwę (F2) i wprowadź nową nazwę.

  Na przykład zmień nazwę folderu Site10 na Site11.

 7. Aby przenieść folder w górę na liście: Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz Przesuń w górę. W tym przykładzie przenieś folder Site11 i jedną pozycję do góry.

Kopiowanie rysunków głównych do innego folderu

 1. W oknie dialogowym Katalog rysunków głównych kliknij przycisk widoku folderów , aby przejść do widoku folderów.
 2. Otwórz folder zawierający rysunki główne, które chcesz skopiować do innego folderu, a następnie wybierz rysunki.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Dodaj do i wskaż żądany folder.

Rysunki główne zostaną skopiowane. Rysunki nie są usuwane z oryginalnego folderu.

Tip:

Do wybierania rysunków służą następujące klawisze i kombinacje klawiszy:

 • Zaznaczanie wszystkich wyświetlonych rysunków: Ctrl+A

 • Zaznaczanie kolejnych rysunków: Kliknij pierwszy rysunek, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie zaznacz ostatni rysunek.

 • Zaznaczanie kilku rysunków: Kliknij pierwszy rysunek, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie zaznacz pozostałe rysunki.

Usuwanie rysunków głównych z folderu

Czasami warto usunąć rysunki główne z folderu w widoku folderów, na przykład jeśli skopiowano rysunki główne do innego folderu i przestały być potrzebne w pierwotnym folderze.

 1. W oknie dialogowym Katalog rysunków głównych kliknij przycisk widoku folderów , aby przejść do widoku folderów.
 2. W górnej części widoku folderów kliknij folder, z którego chcesz usunąć rysunki.

  Rysunki główne znajdujące się w folderze są wyświetlane w dolnej części widoku.

 3. Zaznacz rysunki główne, które chcesz usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń z folderu.

Rysunki główne zostaną usunięte z folderu, ale nadal pozostaną w katalogu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej