Rysunki zestawcze

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Rysunki zestawcze

Rysunek zestawczy to dokument kontraktowy, który zawiera informacje niezbędne do poznania elementów konstrukcyjnych wyznaczających ogólny charakter projektu.Rysunek zestawczy tworzy się w ramach procesów pracy BIM na podstawie jednego lub większej liczby widoków modelu. Zawiera on dodatkowo skojarzone harmonogramy i arkusz tytułowy projektu.Jest to najczęstsza postać rysunku używana przez doradzających inżynierów budownictwa do odpowiedniego przedstawiania planu konstrukcji zespołom ds. kwestii prawnych, organom władzy oraz zespołom ds. projektowania, szacowania kosztów i budowy.

Rysunki zestawcze przedstawiają model z najodpowiedniejszej perspektywy.Przykładowo na rysunkach płaskich będzie przedstawiony widok od góry budynku lub piętra w dół, w kierunku terenu.W przypadku rysunków elewacji budowy będzie przedstawiony widok z jednej strony budynku, jak widok wzdłuż siatki.Rysunki zestawcze często zawierają powiększone widoki złożonych obszarów lub detali oraz inne dodatkowe informacje, które pomagają w procesie zatwierdzenia oraz na etapie montażu.

Utwórz rysunków zestawczych kiedy są potrzebujesz wygenerować:

  • Kilka widoków na jednym rysunku, z uwzględnieniem całego modelu lub jego części

  • Plany (posadowienia, piętra, układ podestu i plan zakotwień)

  • rysunki elewacji budowy

  • Informacje z widoków modelu, w tym z widoków 3D

Możesz tworzyć rysunki zestawcze przy użyciu poleceń dostępnych na wstążce lub w menu kontekstowym za pomocą następujących metod:

Utwórz rysunki zestawcze

Tworzenie rysunków zestawczych przy użyciu ustawień zapisanych w Katalogu głównych rysunków

Tworzenie planów zakotwień za pomocą zapisanych ustawień

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat właściwości rysunku zestawczego, zobacz Właściwości rysunku zestawczego.

Przykłady rysunków zestawczych

Plan fundamentów:

Plan płyty:

Plan szkieletu konstrukcji:

Plan podestu:

Rysunek montażowy elewacji:

Rysunek izometryczny:

Plan zakotwień:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej