Usuwanie znaków wybranych elementów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Usuwanie znaków wybranych elementów

Można łatwo wybierać i usuwać znaki elementów, które zostały wybrane, nawet w przypadku dużych modeli.

Za pomocą polecenia Wybierz znaki elementu można wybrać znaki elementów, które mają zostać usunięte w bieżącym oknie lub we wszystkich oknach rysunku. Należy najpierw utworzyć filtr wyboru, a następnie użyć funkcji wyboru obszarem w celu wybrania elementów. Innym sposobem wybierania znaków do usunięcia jest użycie Menedżer zawartości rysunku.

Czynność Procedura

Usuwanie znaków wybranych elementów za pomocą filtra wyboru

 1. Na otwartym rysunku kliknij Filtr wyboru i utwórz filtr wyboru, który umożliwi odfiltrowanie elementów, których nie chcesz wybrać.

  Aby zobaczyć przykład filtra wyboru zobacz Przykładowy filtr poniżej.

 2. Następnie kliknij Zastosuj.

 3. Uaktywnij przełącznik wyboru Wybierz elementy na rysunkach .

 4. Wybierz elementy przy użyciu funkcji wyboru obszarem.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wybierz znaki elementu i Z bieżącego widoku rysunku lub Ze wszystkich widoków rysunku.

 6. Aby usunąć znaki, naciśnij Delete na klawiaturze, lub kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku i wybierz Usuń.

Usuwanie znaków wybranych elementów przy użyciu Menedżer zawartości rysunku

 1. W oknie Menedżer zawartości rysunku kliknij Pokaż, aby wypełnić listę Menedżer zawartości rysunku.

  Można zawęzić wybór, wybierając określone widoki rysunku, obszary lub wiele obiektów, a następnie klikając Pokaż

 2. Kliknij przycisk oka obok opcji Pokaż we wszystkich widokach i Pokaż ukryte elementy, aby dołączyć do listy wszystkie obiekty budowlane w całym rysunku, w tym ukryte obiekty budowlane.
 3. Kliknij przycisk przełączania , aby aktywować wybór znaku. Po wykonaniu tej czynności przycisk zmieni się na żółty .

 4. Na liście Menedżer zawartości rysunku wybierz obiekty budowlane, których znaki chcesz usunąć.

 5. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze, lub kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku i wybierz Usuń.

Przykładowy filtr

W poniższym przykładzie nie chcesz usuwać znaków z zespołów betonowych z numerem pozycji B/1. Oznacza to, że kiedy używasz tego filtra, aktywujesz przełącznik wyboru Wybierz elementy na rysunkach i używasz zaznaczania obszarem to zaznaczenia elementów, wszystkie inne elementy są także zaznaczane.

Na poniższym obrazie pokazano wybrane elementy i znaki elementów, które mają zostać usunięte.

Znaki zostaną usunięte.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej