Dostosowywanie nazw plików wydruku (stara metoda drukowania)

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dostosowywanie nazw plików wydruku (stara metoda drukowania)

Tekla Structures domyślnie używa nazw rysunków jako nazw plików wydruku. Te nazwy plików można dostosować, korzystając z opcji zaawansowanej wskazującej typ rysunku i wprowadzając przełączniki definiujące format nazwy pliku drukowania jako wartość.

Aby dostosować nazwy plików:

  1. Wybierz W menu Plik kliknij Ustawienia > Opcje zaawansowane i przejdź do kategorii Drukowanie.
  2. Wprowadź przełączniki dla opcji zaawansowanych XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​A, XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​W, XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​G, XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​M i XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​C

    Można również połączyć kilka przełączników. W nazwach przełączników nie jest uwzględniana wielkość liter.

  3. Kliknij OK.

Przykład

W poniższym przykładzie wynikiem jest nazwa pliku E_P1_PLATE_Revision=2.dxf:

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A=E_%NAME.%_%TITLE%%REV?_Revision=%%REV%.dxf

Was this helpful?
Wstecz
Dalej