Tworzenie rysunków pojedynczego elementu, zespołów i zespołów betonowych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie rysunków pojedynczego elementu, zespołów i zespołów betonowych

Podczas tworzenia rysunków pojedynczego elementu, zespołu lub zespołu betonowego należy pamiętać o wczytaniu we właściwościach rysunku jak najbliższych oczekiwanemu efektowi wstępnie zdefiniowanych właściwości, a następnie zmodyfikowanie ich w razie potrzeby i utworzenie rysunku. Środowisko zawiera pewne predefiniowane właściwości; pewna ich liczba występuje także w środowisku domyślnym.

W przypadku rysunków zespołów betonowych należy upewnić się, że używany jest odpowiedni typ zespołu betonowego, ponieważ niektóre funkcje, na przykład numeracja, są oparte na typie zespołu betonowego. Zespoły betonowe posiadają ustawienie właściwości elementu typu zespołu betonowego w modelu, które może przybierać wartość Wylewany na miejscu lub Prefabrykowany. W konfiguracji Wylewany na miejscu można tworzyć rysunki zespołu betonowego wyłącznie dla monolitycznych zespołów betonowych.

Aby utworzyć rysunki:

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
 2. W oknie dialogowym właściwości rysunku wczytaj właściwe wstępnie zdefiniowane właściwości rysunku (zapisane ustawienia).

  Podczas tworzenia rysunku zawsze wczytuj wstępnie zdefiniowane właściwości. W razie konieczności zmodyfikowania właściwości rysunku zapisz zmiany w nowym pliku właściwości do wykorzystania w przyszłości.

  Upewnij się, że używasz pliku właściwości odpowiedniego do rysunków zespołów betonowych, który zawiera żądaną metodę Metoda definiowania zespołu betonowego:

  • Wg pozycji zespołu betonowego: Dla każdego zespołu betonowego zostanie utworzony rysunek. W przypadku identycznych zespołów betonowych jeden z nich posłuży jako podstawa do utworzenia rysunku. Jest to najczęściej stosowana metoda tworzenia rysunków zespołów betonowych.

  • Wg ID zespołu betonowego : Każdy element w modelu ma niepowtarzalny identyfikator GUID. Na podstawie identyfikatorów GUID zespołu betonowego można tworzyć rysunki. GUID określa oznaczenie rysunku. Można utworzyć kilka rysunków z identycznych zespołów betonowych.

 3. Kliknij Tworzenie widoku w drzewie opcji po lewej stronie i wykonaj następujące czynności:
 4. Wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, kliknij Właściwości widoku i zmień właściwości widoku takie jak ustawienia widoku, obiektu budowlanego, wymiarowania i znaków, a następnie zastosuj szczegółowe ustawienia na poziomie obiektu.
 5. Kliknij Zapisz, aby zapisać właściwości widoku.
 6. Kliknij Zamknij, aby powrócić do właściwości rysunku.
 7. Zapisz wczytane wcześniej właściwości rysunku.
 8. Kliknij Zastosuj lub OK.
 9. Wybierz obiekty lub zastosuj odpowiedni filtr wyboru, aby wybrać obiekty do utworzenia rysunków, a następnie wybierz cały model.

  Podczas wybierania elementów aktywuj tylko przełącznik Wybierz elementy na pasku narzędzi Wybieranie. W innym przypadku w dużych modelach proces wyboru mógłby trwać długo.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Utwórz rysunki i wybierz typ rysunku.

  • Po wybraniu indywidualnych obiektów można kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać stosowne polecenie tworzenia rysunku. Dostępne polecenia zależą od typu obiektów wybranych w modelu.

  • Po wybraniu indywidualnych obiektów rysunki można również tworzyć, klikając na kontekstowym pasku narzędzi przycisk Otwórz lub utwórz rysunki, a następnie wybierając Utwórz rysunek pojedynczego elementu, Utwórz rysunek zespołu lub Utwórz rysunek zespołu betonowego. Dostępne polecenia zależą od typu obiektów wybranych w modelu. Zauważ, że z poziomu kontekstowego paska narzędzi nie można tworzyć rysunków zestawczych.

 11. Jeśli zostanie wyświetlona informacja o numerowanie modelu, wykonaj numerację.

Tekla Structures utworzy rysunki. Utworzone rysunki znajdą się w oknie Menedżer dokumentów. Jeśli istnieje już rysunek tego samego typu i z tym samym znakiem, Tekla Structures nie utworzy nowego.

Wskazówka:

Aby automatycznie otworzyć dowolny rysunek po jego utworzeniu, podczas tworzenia rysunku przytrzymaj wciśnięte klawisze Ctrl+Shift.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej