Utwórz rysunki zestawcze

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Utwórz rysunki zestawcze

Podczas tworzenia rysunków zestawczych pamiętaj o wczytaniu we właściwościach rysunku jak najbliższych oczekiwanemu efektowi wstępnie zdefiniowanych właściwości, a następnie w razie potrzeby je zmodyfikuj i wówczas utwórz rysunek.

Przed utworzeniem rysunków zestawczych utwórz potrzebne widoki modelu i upewnij się, że widoki odpowiadają tym, które chcesz uzyskać na rysunku. Widoki rysunku będą miały taką samą orientację i zawartość jak wybrany widok modelu. Dobrze jest dopasować obszar roboczy w widoku modelu za pomocą dwóch punktów w celu wybrania obszaru, który ma być wyświetlany na rysunku zestawczym.

 1. Utwórz żądane widoki modelu.

  Za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+P możesz przełączać między widokiem 3D a widokiem płaszczyzny w utworzonym widoku.

 2. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku > Rysunek zestawczy.
 3. Wybierz stosowne wstępnie zdefiniowane właściwości rysunku (zapisane ustawienia) z listy u góry i kliknij Wczytaj.

  Podczas tworzenia rysunku zawsze wczytuj wstępnie zdefiniowane właściwości. Gdy zmodyfikujesz właściwości rysunku zapisz nowe zmiany w pliku właściwości, o ile jest to potrzebne.

 4. W razie potrzeby zmodyfikuj właściwości rysunku i zastosuj ustawienia poziomu obiektu.
 5. Kliknij Zastosuj lub OK.
 6. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Utwórz rysunki > Rysunek zestawczy.

  Możesz również wybrać widoki modelu z modelu (wybrane widoki zostaną wyróżnione za pomocą żółtej ramki), kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć Utwórz rysunek zestawczy...

 7. Jeśli widoki nie są jeszcze wybrane, wybierz je z wyświetlonej listy.

  Za pomocą klawiszy Shift i Ctrl możesz wybrać kilka widoków.

 8. Na liście Opcje wybierz, czy chcesz utworzyć jeden rysunek dla każdego widoku, czy dodać wszystkie wybrane widoki do jednego rysunku.

  Wybranie opcji Pusty rysunek pozwoli utworzyć pusty rysunek, aby móc następnie dodać do niego widoki rysunku. Aby uzyskać więcej informacji o kopiowaniu, przesuwaniu lub łączeniu widoków rysunku z innym rysunkiem, zobacz Kopiowanie, przesuwanie i łączenie widoków rysunku.

 9. Aby otworzyć utworzone rysunki, wybierz Otwórz rysunek.
 10. Kliknij Utwórz.

Tekla Structures utworzy rysunki i doda je do okna Menedżer dokumentów. Można otworzyć rysunki oraz zmienić ich właściwości.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej