Rysowanie obiektów szkicu na rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Rysowanie obiektów szkicu na rysunkach

Za pomocą narzędzi do szkicowania możesz na otwartym rysunku tworzyć linie, pojedyncze linie ciągłe, linie wzoru, wieloboki, polilinie, prostokąty, okręgi, łuki, chmurki, a także prostokąty zakrywające, wieloboki i polilinie na otwartym rysunku.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i na zakładce Rysunek kliknij jedno z poniższych poleceń, aby najpierw zmienić właściwości obiektu:
  • Linia > Rysuj linię: Naszkicuj pojedynczą linię między dwoma wybranymi punktami.

  • Linia > Rysuj linie pojedyncze w sposób ciągły: Utwórz wiele linii pojedynczych w jednej operacji przy użyciu bieżących właściwości linii. Naciśnij klawisz Esc, aby przerwać operację. Tekla Structures utworzy linię ciągłą w postaci osobnych odcinków liniowych. Można łączyć odcinki, korzystając z polecenia Połącz.

   Należy pamiętać, że w przypadku narzędzia do pojedynczej linii ciągłej nie można otworzyć właściwości przed utworzeniem linii, trzymając naciśnięty klawisz Shift i klikając polecenie na Wstążce. Możesz zmienić właściwości linii ciągłej za pomocą właściwości zwykłej linii pojedynczej.

  • Linia > Linia wzoru: Naszkicuj linię zawierającą wzór wybrany przy użyciu bieżących właściwości linii wzoru.

   Porada: Jeśli potrzebujesz nowego wzoru, użyj Edytor linii wzoru, aby go utworzyć (Plik > Edytory > Edytor linii wzoru).

  • Rysuj prostokąt: Naszkicuj prostokąt między dwoma wskazanymi punktami. Można utworzyć prostokąty z bokami poziomymi i pionowymi.
   • Możesz zmienić rozmiar prostokąta, przeciągając uchwyty.
   • Istnieje możliwość rozbicia prostokątów na pojedyncze linie.
   • Aby obrócić prostokąt, kliknij Przesuń > Obróć na zakładce Rysunek.
  • Rysuj okrąg za pomocą środka i promienia: Naszkicuj okrąg, wybierając najpierw punkt środkowy, a następnie punkt na okręgu określający promień.

  • Rysuj okrąg za pomocą trzech punktów: Naszkicuj okrąg przecinający trzy wybrane punkty, w kierunku ruchu wskazówek zegara lub przeciwnym.

  • Rysuj łuk za pomocą punktów końcowych i środka: Naszkicuj łuk, określając najpierw dwa punkty końcowe, a następnie punkt środkowy. Punkt środkowy określa środek okręgu, którego częścią jest łuk.

  • Rysuj łuk za pomocą trzech punktów: Naszkicuj łuk przecinający trzy wybrane punkty, w kierunku ruchu wskazówek zegara lub przeciwnym.

  • Rysuj polilinię: Naszkicuj linię z segmentami prostymi przy użyciu bieżących właściwości polilinii. Pamiętaj, aby ustawić współczynnik Wypukłość dla wszystkich linii, jeśli tworzysz zakrzywione polilinie.

   • Podczas szkicowania polilinii możesz:
    • przyciągać tymczasowe punkty graficzne i ustawiać je jako punkty referencyjne, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl i klikając punkt na linii tymczasowej,
    • ustawić wiele punktów referencyjnych za pomocą obiektów DWG i obiektów budowlanych Tekla Structures,
    • usunąć punkt referencyjny, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl i klikając dany punkt,
    • utworzyć wielokąt, klikając punkt początkowy polilinii.
   • Możesz usunąć wybrany punkt narożnika, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Usuń.
   • Możesz dodać uchwyty, przeciągając punkt uchwytu na polilinię. Możesz zmienić kształt polilinii, przeciągając uchwyty.
   • Możesz rozbić polilinię na odrębne linie proste i połączyć polilinie, tworząc zamknięte wieloboki.

  • Rysuj wielobok: Naszkicuj wielobok, wskazując narożniki przy użyciu bieżących właściwości wieloboku. Aby zamknąć wielobok, wybierz ponownie punkt początkowy lub kliknij środkowym przyciskiem myszy.

   • Podczas szkicowania wieloboku możesz:
    • przyciągać tymczasowe punkty graficzne i ustawiać je jako punkty referencyjne, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl i klikając punkt na linii tymczasowej,
    • ustawić wiele punktów referencyjnych za pomocą obiektów DWG i obiektów budowlanych Tekla Structures,
    • usunąć punkt referencyjny, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl i klikając dany punkt,
   • Możesz usunąć wybrany punkt narożnika, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Usuń.
   • Możesz dodać uchwyty, przeciągając punkt uchwytu na wielobok. Możesz zmienić kształt wieloboku, przeciągając uchwyty.
   • Możesz rozbić wieloboki na pojedyncze linie.
  • Rysuj chmurkę: Naszkicuj chmurkę przechodzącą przez wybrane punkty. Zamknij chmurkę, klikając środkowy przycisk myszy. Pamiętaj, aby ustawić współczynnik Wypukłość dla wszystkich linii dla chmurek.

  • Rysuj prostokąt zakrywający: Ukryj szybko obrys obiektu na rysunkach. W tym celu wybierz polecenie i naszkicuj nieprzezroczysty obszar prostokątny na obrysie obiektu budowlanego, który chcesz ukryć. Możesz zmienić rozmiar prostokąta, przeciągając uchwyty.

  • Rysuj linię zakrywającą: Ukryj szybko obrys obiektu na rysunkach. W tym celu wybierz polecenie i naszkicuj nieprzezroczystą linię na obrysie obiektu budowlanego, który chcesz ukryć.

  • Rysuj wielobok zakrywający: Ukryj szybko obrys obiektu na rysunkach. W tym celu wybierz polecenie i naszkicuj nieprzezroczysty wielobok na obrysie obiektu budowlanego, który chcesz ukryć. Możesz zmienić kształt wieloboku, przeciągając uchwyty.

  • Rysuj polilinię zakrywającą: Ukryj szybko obrys obiektu na rysunkach. W tym celu wybierz polecenie i naszkicuj nieprzezroczystą polilinię na obrysie obiektu budowlanego, który chcesz ukryć. Możesz zmienić kształt polilinii, przeciągając uchwyty. Oprócz tego możesz rozbić polilinię zakrywającą na odrębne linie proste i połączyć polilinie zakrywające, tworząc zamknięte wieloboki zakrywające.

 2. Kliknij OK lub Zastosuj.
 3. Naszkicuj obiekt, kierując się instrukcjami wyświetlanymi na pasku stanu.

Podczas używania narzędzi do szkicowania

 • Wymiary obiektu są pokazywane podczas rysowania obiektów, a także podczas wybierania obiektów. Można użyć nowego polecenia Włącz/wyłącz wymiary obiektu graficznego, aby ukryć wymiary obiektów graficznych na rysunkach: Przejdź do pola Szybkie uruchamianie, zacznij pisać toggle graphical object dimensions i wybierz polecenie Włącz/wyłącz wymiary obiektu graficznego z wyświetlonej listy lub użyj skrótu Control+d, aby włączyć lub wyłączyć polecenie. Gdy wymiary są widoczne, na pasku stanu wyświetla się małe d.
 • Można aktywować przyciąganie ortogonalne poprzez naciśnięcie O podczas szkicowania, aby kąty ortogonalne były pokazywane. Można określić interwał przyciągania i kąty niestandardowe w oknie Ustawienia przyciągania na rysunku (Plik > Ustawienia > Ustawienia przyciągania).
 • Podczas kopiowania obiektów szkicu z jednego widoku do innego brana jest pod uwagę skala widoku, co oznacza, że skala obiektu i powiązane informacje liczbowe są dostosowywane do skali widoku docelowego.

 • Wymiary obiektu szkicu uwzględniają ogólne ustawienia wymiarów na rysunkach. Oznacza to, że na przykład jednostki mogą być kontrolowane w taki sam sposób jak w przypadku innych wymiarów.

 • Można też zmienić kolejność obiektów szkicu (obiektów graficznych) względem siebie, a także kolejność obiektów szkicu i obiektów budowlanych względem siebie. Można przesunąć obiekty szkicu do przodu albo przed inne obiekty szkicu albo przesunąć je do tyłu lub za inne obiekty szkicu. Oprócz tego można przesunąć obiekty szkicu za obiekty budowlane albo przesunąć je przed obiekty budowlane. Dodatkowo w taki sam sposób można zmienić kolejność plików DWG i obrazów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Zmienianie kolejności obiektów szkicu na rysunkach.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej