Kopiowanie rysunku do nowego arkusza

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Kopiowanie rysunku do nowego arkusza

Rysunek można skopiować do nowego arkusza. Jest to przydatne na przykład gdy chcemy zastosować ten sam szablon i widoki co w oryginalnym rysunku, wyróżniając jednak na nowym arkuszu rysunku inne elementy.

  1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Menedżer dokumentów.
  2. Wybierz rysunek który chcesz użyć jako oryginału do skopiowania.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Utwórz rysunki > Skopiuj do nowego arkusza.

    Tekla Structures skopiuje oryginalny rysunek do nowego arkusza i przydzieli skopiowanemu rysunkowi nowy numer arkusza.

  4. Otwórz nowy arkusz rysunku, dokonaj niezbędnych zmian i zapisz go.
Uwaga:

W przypadku użycia polecenia Utwórz ponownie (Shift+R) dla kopiowanego rysunku w oknie Menedżer dokumentów Tekla Structures wyświetli pytanie, czy rysunek ma zostać ponownie skopiowany z oryginalnego rysunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej wcześniej skopiowany arkusz rysunku zostanie zastąpiony przez nową kopię wybranego wcześniej oryginalnego rysunku.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej