Klonowanie rysunków

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Klonowanie rysunków

Klonowanie rysunków należy rozważyć w następujących sytuacjach:

  • W modelu istnieje kilka podobnych elementów, zespołów lub zespołów betonowych.

  • Użytkownik chce łatwo edytować wiele podobnych elementów o różnych numerach pozycji. Mogą istnieć oddzielne rysunki podobnych elementów.

  • Rysunki wymagają czasochłonnej ręcznej edycji.

Jeśli klonowanie nie przynosi zadowalającego rezultatu, należy zmienić sklonowany rysunek ręcznie. Na przykład można utworzyć rysunek jednej kratownicy, zmienić go, a następnie sklonować do podobnych kratownic. Czasami należy zmienić sklonowane rysunki, na których kratownice różnią się między sobą.

Sklonowany rysunek może zawierać mniej lub więcej elementów niż początkowy. Właściwości elementu, znaki, uwagi powiązane i pokrewne obiekty tekstowe są klonowane z podobnego elementu na rysunku początkowym.

Rysunki można klonować przy użyciu szablonów klonowania dodanych w oknie dialogowym Katalog rysunków głównych w bieżącym modelu i innych modelach, używając rysunku w oknie Menedżer dokumentów dotyczącym bieżącego modelu oraz szablonów klonowania dostępnych w bibliotece szablonów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat klonowaniu, kliknij poniższe łącza:

Tworzenie rysunków za pomocą szablonów klonowania w Katalogu głównych rysunków

Klonowanie przy użyciu szablonów klonowania umieszczonych w innych modelach

Klonowanie z Menedżera dokumentów

Klonowanie wymiarów tylko w wybranych widokach

Klonowanie przy użyciu szablonów rysunku w bibliotece szablonów

Sklonowane obiekty

Co należy sprawdzać na sklonowanych rysunkach

Odświeżanie powiązań rysunku po klonowaniu

Was this helpful?
Wstecz
Dalej