Co należy sprawdzać na sklonowanych rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Co należy sprawdzać na sklonowanych rysunkach

Zawsze należy sprawdzać sklonowane rysunki, aby mieć pewność, że zawartość rysunku odpowiada wymaganiom oraz że znaki, widoki i wymiary są poprawne.

Należy przejrzeć sklonowane rysunki, aby sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowe. Poniżej znajduje się lista kontrolna.

Obiekt

Sprawdzenie i ewentualna zmiana

Znaki

  • Ogólnie zawartość znaków jest poprawna w sklonowanych rysunkach, ale czasami istnieje potrzeba zmiany położenia znaków.

  • Tekla Structures klonuje znaki, które można zmapować do oryginalnego rysunku, i tworzy nowe znaki dla tych elementów, które nie dają się mapować na rysunek szablonu.

Widoki

  • Sprawdź, czy formaty i orientacja widoków są poprawne, a także czy widoki są prawidłowo rozmieszczone na klonowanym rysunku. Formaty widoków są aktualizowane zgodnie z elementami zawartymi w widokach.

Wymiary

  • Jeśli sklonowany rysunek zawiera mniej elementów niż oryginalny, wymiary brakujących elementów są automatycznie usuwane.

  • Jeśli sklonowany rysunek zawiera więcej elementów niż oryginalny, Tekla Structures wymiaruje dodatkowe elementy przy użyciu wymiarowania automatycznego, jeśli opcji zaawansowanej XS_INTELLIGENT_CLONING_ADD_DIMENSIONS nadano wartość TRUE. Ponieważ Tekla Structures stosuje wymiarowanie automatyczne do tworzenia wymiarów nowych elementów, lepiej sprawdzić powstałe wymiary i w razie potrzeby je poprawić.

  • Dodaj brakujące wymiary i usuń niepoprawne.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej