Rysunki zespołu betonowego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Rysunki zespołu betonowego

Rysunki zespołów betonowych obejmują wymiarowane rysunki deskowania lub rysunki zbrojenia używane przy projektowaniu i budowie elementów betonowych.Przedstawiają one monolityczne elementy osadzone, fazowania krawędzi oraz ciężką i lekką izolację.Rysunki zespołów betonowych przedstawiające monolityczne konstrukcje betonowe tworzone są zazwyczaj na wielkoformatowych arkuszach, np. A1 wg standardu brytyjskiego 24 cale x 36 cali.Rysunki przedstawiające konstrukcje prefabrykowane sporządza się zazwyczaj na arkuszach o mniejszym formacie, np. A3 lub wg standardu brytyjskiego 11 cali x 17 cali.

Rysunki zespołów betonowych można tworzyć tylko dla elementów betonowych i monolitycznych elementów osadzonych (elementów lub zespołów stalowych dodanych do zespołu betonowego).Rysunki zespołów betonowych przedstawiają również śruby i spoiny w elementach stalowych.Informacje o objętości i masie zespołu betonowego pozostają dokładne nawet wówczas, gdy wewnątrz zespołu betonowego znajdują się wycięcia.

Należy pamiętać, że ustawienie odpowiedniego typu zespołu betonowego we właściwościach elementu w modelu (Wylewany na miejscu lub Prefabrykowany) jest bardzo ważne, ponieważ niektóre funkcje, np. numeracja i ciągły beton, opierają się częściowo na typie zespołu betonowego.W konfiguracji Detalowanie zbrojenia można tworzyć rysunki zespołu betonowego wyłącznie dla monolitycznych zespołów betonowych.

Rysunki zespołów betonowych możesz tworzyć za pomocą poleceń dostępnych na wstążce lub w menu podręcznym.Aby dowiedzieć się więcej, kliknij łącza:

Tworzenie rysunków pojedynczego elementu, zespołów i zespołów betonowych

Tworzenie rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych za pomocą zapisanych ustawień w Katalogu rysunków głównych

Tworzenie rysunków przy użyciu zestawów reguł lub kreatorów w Katalogu rysunków głównych

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat właściwości rysunku zespołu betonowego, zobacz Właściwości rysunku zespołu betonowego

Korzystanie z kreatora AutoDrawings

#GUID-A7CA7E0E-455F-488A-9936-626D52B2FB7D

Przykłady rysunków zespołów betonowych

Forma i rysunek pręta zbrojeniowego odwróconej belki teowej:

Forma i rysunek pręta zbrojeniowego słupa zewnętrznego bez wsporników lub blach pod belki:

Forma i rysunek pręta zbrojeniowego schodów ze spocznikami:

Was this helpful?
Wstecz
Dalej