Właściwości zawartości i wyglądu śrub na rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Właściwości zawartości i wyglądu śrub na rysunkach

Używając opcji we właściwościach śrub, można sprawdzić lub zmienić zawartość i wygląd śrub.

Przejdź do właściwości śrub:

 • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku, wybierz typ rysunku i przejdź do właściwości śruby.
 • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie tło rysunku, a następnie przejdź do właściwości śruby.
 • Kliknij dwukrotnie śrubę na otwartym rysunku.

Okna dialogowe właściwości śrub nie zawierają wszystkich ustawień z poniższej listy.

Opcja

Opis

Bryła/Symbol

Dostępne opcje to Bryła, Dokładna bryła, Symbol, Symbol2, Symbol3, Symbol DIN i Symbol użytkownika.

Symbol DIN odpowiada normom niemieckim (DIN). Jedynymi symbolami DIN, które można kontrolować, są:

 • Symbol 24 dla normalnych śrub montowanych w warsztacie

 • Symbol 25 dla normalnych śrub montowanych na budowie

 • Symbol 26 dla śrub wpuszczanych z przodu montowanych na budowie

 • Symbol 27 dla śrub wpuszczanych z tyłu montowanych na budowie

 • Symbol 28 dla śrub wpuszczanych z przodu montowanych w warsztacie

 • Symbol 29 dla śrub wpuszczanych z tyłu montowanych w warsztacie

 • Symbol 30 dla otworów na śruby wpuszczane z przodu

 • Symbol 31 dla otworów na śruby wpuszczane z tyłu

Symbol użytkownika jest symbolem utworzonym w Edytorze symboli.

Zawartość symbolu

Określa, czy umieścić na rysunku symbole Otwór i .

Widoczność śrub

Kontroluj widoczność śrub oddzielnie w elementach głównych, elementach podrzędnych i podzespołach. Widoczne powoduje wyświetlenie otworów grupy śrub w elementach głównych lub podrzędnych. Niewidoczne powoduje ich ukrycie. Na rysunkach zespołu można też określić, czy wyświetlać lub ukryć otwory grup śrub w podzespołach.

Kolor

Zmienia kolor śrub.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej