Tworzenie i modyfikowanie znaków, uwag, tekstów, symboli i łączy na rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie i modyfikowanie znaków, uwag, tekstów, symboli i łączy na rysunkach

Istnieje możliwość dodawania wielu rodzajów obiektów opisowych na rysunkach, takich jak znaki, uwagi powiązane, teksty i łącza.Niektóre z nich są powiązane, a inne niezależne.

Obiekty uwagi powiązanej

Obiekty powiązane są aktualizowane odpowiednio do zmian dokonywanych w obiekcie budowlanym w modelu.Wymiary, znaki i uwagi są powiązane.

Oprócz automatycznych znaków i wymiarów, które już mogą być na rysunku, można dodawać nowe i zmieniać ich właściwości:

Menedżer zawartości rysunku

Ręczne dodawanie znaków elementów na rysunkach

Ręczne dodawanie znaków zbrojenia na rysunkach

Dodawanie znaczników zbrojenia lub etykiet zbrojenia na rysunkach

Spoiny na rysunkach

Dodawanie znaków poziomu na rysunkach

Dodawanie uwag powiązanych na rysunkach

Dodawanie wymiarów ręcznych do rysunków zestawczych

Zmień właściwości znaku lub uwagi

Aktualizacja znaków elementów i spoin na rysunkach

Usuwanie znaków wybranych elementów

Sprawdzanie zmienionych znaków, uwag i wymiarów oraz usuwanie symboli zmian

Scalanie znaków

Przeciągnij znak i punkt początkowy linii odniesienia uwagi powiązanej

Dodawanie wymiarów ręcznych

Oprócz tego można usuwać znaki elementów i zbrojenia.

Niezależne obiekty opisowe

Niezależne obiekty opisowe nie są w żaden sposób połączone z modelem Tekla Structures.Przykładowo teksty, pliki DWG/DXF, symbole, znaki przekroju, znaki detali, znaki rewizji, łącza i hiperłącza są niezależnymi obiektami opisowymi.

Niezależne obiekty stają się również powiązane, jeśli podczas ich tworzenia użyto przyciągania do obiektu budowlanego, ponieważ uzyskują wtedy punkty powiązania.Na przykład treść w tekstach nie zmienia się wraz z modelem, ale punkt powiązania może się zmienić.Innym przykładem jest linia:W przypadku użycia przyciągania do krawędzi elementu podczas tworzenia linii, uzyska ona punkt powiązania i będzie przemieszczać się wraz z elementem, jeśli zostanie on zmieniony.

Na otwartym rysunku można dodawać tylko teksty, znaki detalu, pliki DWG/DXF, łącza, hiperłącza, znaki rewizji i symbole oraz modyfikować właściwości dodanych:

Dodawanie znaków przekroju na rysunkach

Dodaj znaki detalu

Dodawanie tekstu na rysunkach

Dodawanie łączy na rysunkach

Dodawanie znaków rewizji na rysunkach

Dodawanie symboli na rysunkach

Modyfikowanie właściwości niezależnych obiektów opisowych

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej