Rysunki zespołów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Rysunki zespołów

Rysunki zespołów są zazwyczaj rysunkami warsztatowymi zawierającymi informacje o produkcji dotyczące jednego zespołu.W większości przypadków zespół składa się z elementu głównego i elementów podrzędnych.Elementy podrzędne są przyspawane lub śrubowane do elementu głównego.Rysunki zespołów są zazwyczaj umieszczane na większych arkuszach niż rysunki pojedynczych elementów, np. A3 lub wg standardu brytyjskiego 11 cali x 17 cali.

Rysunki zespołu można tworzyć za pomocą poleceń dostępnych na wstążce lub w menu kontekstowym.Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze:

Tworzenie rysunków pojedynczego elementu, zespołów i zespołów betonowych

Tworzenie rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych za pomocą zapisanych ustawień w Katalogu rysunków głównych

Tworzenie rysunków przy użyciu zestawów reguł lub kreatorów w Katalogu rysunków głównych

Korzystanie z kreatora AutoDrawings

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat właściwości rysunku zespołu, zobacz Właściwości rysunku zespołu

Przykłady rysunków zespołów

Rysunek zespołu belki:

Rysunek zespołu schodów:

Rysunek zespołu poręczy:

Was this helpful?
Wstecz
Dalej