Rozmieszczanie obiektów opisowych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Rozmieszczanie obiektów opisowych

Istnieje możliwość zmiany położenia obiektów opisowych, takich jak znaki, wymiary lub teksty, na podstawie właściwości ochrony i umieszczania poszczególnych typów obiektów rysunku.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Dla każdego widoku kliknij dwukrotnie ramkę widoku, aby otworzyć właściwości widoku. Kliknij Ochrona w drzewie opcji.
 3. Sprawdź właściwości ochrony, zmodyfikuj je zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij Zmień.

  Za pomocą właściwości ochrony można określić chronione obszary na rysunkach, aby zapobiec umieszczaniu na nich tekstu, znaków lub wymiarów.

 4. Kliknij dwukrotnie obiekty na rysunku, takie jak znaki i wymiary, a następnie kliknij Umieść..., aby sprawdzić i zmienić ustawienia umieszczania w zależności od potrzeb.

  Właściwości umieszczania określają, gdzie i jak daleko są umieszczane obiekty opisowe, a także pusty margines wokół znaku. Jeśli obiekt jest ustawiony jako stały, polecenie Rozmieść obiekty zmieni położenia obiektów i utrzyma stan stały.

 5. Kliknij OK i Zmień.
 6. Na otwartym rysunku wybierz obiekty opisowe, które chcesz rozmieścić:
  • Wybierz poszczególne obiekty, takie jak znaki, wymiary i teksty, naciskając klawisz Shift i klikając obiekty.

  • Użyj przełączników wyboru, aby na przykład wybrać tylko teksty, znaki bądź uwagi powiązane i użyj wybierania obszarem, aby wybrać odpowiednie obiekty.

  • Aby wybrać tylko znaki lub uwagi powiązane, najpierw aktywuj przełącznik wyboru Wybierz elementy na rysunkach i wybierz elementy na przykład za pomocą funkcji wyboru obszarem, a następnie kliknij prawy przycisk myszy i wybierz Wybierz znaki elementu.

  • Innym sposobem wybierania znaków i uwag powiązanych jest otwarcie okna Menedżer zawartości rysunku z panelu bocznego, kliknięcie Pokaż w celu wypełnienia listy Menedżer zawartości rysunku i upewnienie się, że jest aktywny wybór znaków , a następnie wybranie odpowiednich obiektów budowlanych z listy.

 7. Na karcie Oznaczenia:
  • Aby rozmieścić znaki i teksty w pobliżu bieżącego położenia, kliknij Rozmieść obiekty > Blisko bieżącego położenia.

   Tekla Structures umieszcza wybrane obiekty rysunku tak, aby nie zachodziły na inne obiekty. Obiekty o dowolnym położeniu nie są przesuwane, a nakładające się obiekty są przesuwane jak najbliżej bieżącego położenia.

  • Aby rozmieścić znaki i teksty bez względu na bieżące położenie, kliknij Rozmieść obiekty > Ignoruj bieżące położenia.

   Tekla Structures umieszcza wybrane obiekty rysunku tak, aby nie zachodziły na inne obiekty, bez sprawdzania bieżącej lokalizacji tych obiektów.

  • Aby rozmieścić wybrane znaki i uwagi, tak aby uniknąć przecinania się linii odniesienia, na karcie Oznaczenia kliknij Rozmieść znaki. Należy pamiętać, że najpierw należy wybrać znaki lub uwagi.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej