Ładowanie zapisanych właściwości obiektów rysunku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ładowanie zapisanych właściwości obiektów rysunku

Można zmienić właściwości obiektów w istniejącym rysunku, na przykład kolor elementu, poprzez załadowanie zapisanych właściwości obiektu.

  1. Otwórz rysunek.
  2. Kliknij dwukrotnie obiekt rysunku do zmiany. Przykładowo kliknij dwukrotnie element.
  3. Wybierz żądany plik właściwości obiektu z listy obok przycisku Wczytaj i kliknij Wczytaj.

  4. Kliknij Zmień.

Tekla Structures zmieni obiekt rysunku zgodnie z ustawieniami wczytanymi w pliku właściwości obiektu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej