Stosowanie właściwości rysunku podczas tworzenia rysunku w Tekla Structures

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Stosowanie właściwości rysunku podczas tworzenia rysunku w Tekla Structures

Tekla Structures tworzy rysunki zgodnie z właściwościami określonymi dla każdego typu rysunku. Żądane właściwości definiuje się przed utworzeniem rysunków. Sposób łączenia właściwości z utworzonym rysunkiem w Tekla Structures zależy od wybranej metody tworzenia rysunku.

  • Jeśli utworzysz rysunki w Katalog rysunków głównych przy użyciu zapisanych ustawień, Tekla Structures użyje właściwości zdefiniowanych w wybranym zapisanym pliku ustawień. Plik zapisanych ustawień w Katalog rysunków głównych jest tym samym co plik właściwości rysunku zapisywany w różnych oknach dialogowych właściwości rysunku.

  • Jeśli utworzysz rysunki w Katalog rysunków głównych przy użyciu zestawu reguł, Tekla Structures utworzy rysunek zgodnie z właściwościami zdefiniowanymi w pliku zapisanych ustawień lub w pliku szablonu klonowania użytym w zestawie reguł.

  • Jeżeli utworzysz rysunki w Katalog rysunków głównych, używając szablonów klonowania, Tekla Structures utworzy rysunek, stosując właściwości zdefiniowane dla rysunku użytego jako szablon klonowania z uwzględnieniem ręcznych modyfikacji wprowadzonych na rysunku.

  • Jeśli utworzysz rysunki przy użyciu karty Rysunki i raporty, korzystając z przycisków poleceń menu Utwórz rysunki, Tekla Structures użyje aktualnych właściwości rysunku do tworzenia rysunków.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej