Dodawanie tekstu na rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie tekstu na rysunkach

Istnieje możliwość dodania kilku wierszy tekstu na rysunku i w razie potrzeby zastosowania zawijania tekstu. Istnieje możliwość wybrania żądanego koloru, wysokości, czcionki, kąta, typu ramki i typu strzałki linii odniesienia oraz wyrównania tekstu w razie potrzeby.

 1. Otwieranie rysunku
 2. Przytrzymując klawisz Shift, na karcie Oznaczenia kliknij Tekst i wybierz jedno z poniższych poleceń, aby utworzyć jeden lub więcej wierszy tekstu:
  • Tekst: Dodaj tekst bez linii odniesienia w wybranej pozycji.

  • Z linią odniesienia: Dodaj tekst z linią odniesienia w wybranej pozycji.

  • Wzdłuż linii: Dodaj tekst wzdłuż linii w wybranej pozycji.

  • Wzdłuż linii, strzałka na końcu: Dodaj tekst wzdłuż linii w wybranej pozycji. Strzałka jest wstawiana w drugiej wybranej pozycji.

  • Wzdłuż linii, strzałka na początku: Dodaj tekst wzdłuż linii w wybranej pozycji. Strzałka jest wstawiana w pierwszej wybranej pozycji.

 3. Wprowadź tekst w polu Tekst.

  Znak nowego wiersza można dodać przez naciśnięcie klawisza Enter.

 4. Zmodyfikuj kolor, wysokość, czcionkę, kąt i wyrównanie tekstu.
 5. W polu Maska tła wybierz jedną z następujących opcji:

  Opcja Nieprzezroczysty powoduje ukrycie na rysunku obszaru pokrytego tekstem:

  Opcja Przezroczysty powoduje wyświetlenie na rysunku obszaru przykrytego tekstem:

 6. Aby zawinąć tekst, nadaj opcji Zawijanie tekstu wartość . Długość wiersza można zdefiniować przy użyciu opcji Szerokość wiersza.

  Gdy zawijanie tekstu jest włączone, obiekt tekstowy otrzymuje uchwyt, który można przeciągnąć, aby poszerzyć lub zwęzić tekst.

 7. Wybierz typ, linię odniesienia i kolor ramki.
 8. Wybierz typ i rozmiar strzałki linii odniesienia.
 9. Aby dokładnie umieścić tekst w wybranej pozycji i tam go pozostawić, kliknij przycisk Umieść... i wybierz z listy Umieszczenie opcję Stałe.
 10. Kliknij OK lub Zastosuj.
 11. Wybierz punkt, w którym chcesz umieścić tekst. W zależności od polecenia należy wskazać od jednego do trzech punktów.

  Tekst jest domyślnie wyrównany do lewej. Odstępy między wierszami są automatycznie dostosowane do wybranego rozmiaru czcionki.

  Aby dodać ten sam tekst w innej lokalizacji, należy kontynuować wybieranie. Istnieje także możliwość swobodnej zmiany położenia punktu bazowego linii odniesienia tekstu poprzez jego przeciągnięcie.

Poniżej pokazano przykładowe opcje tekstu. Od lewej: Tekst; Z linią odniesienia; Wzdłuż linii; Wzdłuż linii, strzałka na końcu; oraz Wzdłuż linii, strzałka na początku.

Obiekt tekstowy otrzymuje uchwyt, gdy zawijanie jest aktywowane, więc można przeciągnąć uchwyt, aby zmienić rozmiar obiektu:

W poniższym przykładzie tekst jest wyrównany do początku linii odniesienia:

Wskazówka:

Oprócz używania narzędzia tekstu można dodawać teksty jako łącza z plików .txt lub .rtf. Umożliwia to bardziej zaawansowane formatowanie tekstu i dodawanie na przykład tabel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie łączy do plików tekstu sformatowanego.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej