Dodawanie znaków rewizji na rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie znaków rewizji na rysunkach

Znaki rewizji to symbole, które można dodać na rysunku, aby wskazać zmianę w modelu lub rysunku Tekla Structures oraz obiekty, które zostały zmienione. Tekla Structures utworzy znak rewizji z zastosowaniem właściwości z okna dialogowego Właściwości znaku rewizji.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Na karcie Oznaczenia kliknij Znak rewizji i wybierz z następujących poleceń:
  • Dodaj znak rewizji
  • Skierowane w lewo
  • Skierowane w prawo
  • Wzdłuż linii, skierowane na lewo
  • Wzdłuż linii, skierowane na prawo
 3. Wprowadź znak, datę i informacje o zmianach.

  Tekla Structures pokaże te informacje w tabeli rewizji rysunku.

 4. Aby dokładnie umieścić znak rewizji w wybranym miejscu i tam go pozostawić, kliknij przycisk Umieść... i wybierz Stałe z listy Umieszczenie.
 5. Przejdź do zakładki Wygląd, a następnie wybierz kolor, wysokość, czcionkę i kąt tekstu, kolor i typ linii ramki oraz typ, linię i kolor strzałki.
 6. Kliknij OK lub Zastosuj.
 7. Wybierz punkt lub punkty, aby umieścić znak.

  Tekla Structures tworzy rewizje i znaki rewizji. Można również wyświetlić nowe rewizje w oknie Menedżer dokumentów.

  Aby usunąć niepotrzebne znaki rewizji, zaznacz je i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Poniżej pokazano przykładowe znaki rewizji.

Zwróć uwagę, że jeśli chcesz utworzyć rewizje rysunków, należy użyć polecenia Rewizja w narzędziu Menedżer dokumentów. Zwróć uwagę, że w przypadku tworzenia rewizji za pomocą polecenia Rewizja nie zostanie utworzony żaden znak wewnątrz rysunku. Aby uzyskać więcej informacji na temat rewizji, zobacz Rewizja rysunków.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej