Ręczne dodawanie znaków elementów na rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ręczne dodawanie znaków elementów na rysunkach

Na otwartym rysunku można dodać znaki elementów dla wszystkich obiektów budowlanych, wykończenia powierzchni i połączeń lub tylko dla wybranych. Dla każdego widoku Tekla Structures tworzy znaki zgodnie z właściwościami znaków określonymi we właściwościach widoku.

Wskazówka:

W znakach i uwagach powiązanych z liniami odniesienia należy użyć przyciągania prostopadłego. Na przykład można używać tej funkcji do umieszczania znaków i uwag w bardziej jednolity sposób w precyzyjnie określonych miejscach. W momencie rozpoczęcia przeciągania znaku lub uwagi przy użyciu uchwytu końca linii odniesienia, gdy przyciąganie prostopadłe jest włączone, uchwyt linii odniesienia jest przyciągany do najbliższego punktu prostopadłego na rysunku (0, 45, 90, 135, 180 stopni). Aby uruchomić przyciąganie prostopadłe, wciśnij O.

Aby dodać znaki elementu, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Czynność

Procedura

Dodawanie znaków elementu do wszystkich obiektów budowlanych na rysunku

Na karcie Oznaczenia kliknij Znak elementu > Dla wszystkich elementów.

Polecenie to nie spowoduje utworzenia znaków, które wcześniej zostały ręcznie usunięte z rysunku - należy je utworzyć ręcznie dla każdego elementu.

Dodawanie znaków elementu do wybranych obiektów budowlanych na rysunku

 1. Wybierz obiekty budowlane na rysunku:

  • Aktywuj przełącznik wyboru Wybierz elementy na rysunkach i na przykład wybierz elementy przy użyciu funkcji zaznaczania obszarem.

  • Otwórz okno Menedżer zawartości rysunku z panelu bocznego, a następnie kliknij Pokaż, aby wypełnić listę Menedżer zawartości rysunku. Można również zawęzić wybór, wybierając obszary, jeden lub wiele widoków, albo jeden lub wiele obiektów budowlanych. Następnie upewnij się, że wybór obiektów budowlanych jest aktywny w Menedżer zawartości rysunku oraz wybierz na liście odpowiednie obiekty budowlane.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Na karcie Oznaczenia kliknij Znak elementu > Dla wybranych elementów.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj znak, a następnie Za pomocą właściwości widoku lub Za pomocą zastosowanych właściwości znaku.

 3. Jeśli znak elementu nie zawiera elementów we właściwościach widoku rysunku, zostaną wyświetlone Właściwości znaku elementu i można wybrać elementy do umieszczenie w znaku elementu.

  Dodaj elementy i kliknij Zmień.

  Należy pamiętać, że w przypadku jednoczesnego wybrania kilku obiektów budowlanych, gdy niektóre z wybranych obiektów mają już znaki, zawartość istniejących znaków nie zmieni się.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej