Dodawanie wymiarów ręcznych do rysunków zestawczych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie wymiarów ręcznych do rysunków zestawczych

Istnieje możliwość wymiarowania elementów do siatek wzdłuż osi X i Y oraz wzdłuż osi siatki na widokach planów rysunków zestawczych.

Ograniczenie: Elementy, takie jak belki, które nie znajdują się wzdłuż linii siatek, nie są wymiarowane.

  1. Otwórz rysunek zestawczy.
  2. Aby sprawdzić i zmienić właściwości wymiarów, na karcie Rysunek kliknij Właściwości > Wymiar, wprowadź niezbędne zmiany i kliknij Zastosuj lub OK.
  3. Na karcie Wymiarowanie kliknij Wymiary GA, a następnie kliknij jedno z następujących poleceń:
    • Aby zwymiarować wzdłuż linii siatki, wybierz Dodaj wymiary wzdłuż linii siatki i wybierz widok w położeniu, w którym chcesz utworzyć wymiary.

    • Aby zwymiarować wzdłuż osi X lub Y (lub obu) elementu, wybierz element, a następnie kliknij Wzdłuż osi X elementu, Wzdłuż osi Y elementu lub Wzdłuż osi X i Y elementu. Elementy są wymiarowane do dwóch najbliższych osi siatek.

    Tekla Structures utworzy wymiary zgodnie z właściwościami zdefiniowanymi w oknie dialogowym Właściwości wymiaru.

Aby zapoznać się z instrukcjami wymiarowania zbrojenia na rysunkach zestawczych, zobacz Dodawanie wymiarów do zbrojenia.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej