Dodawanie wymiarów ręcznych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie wymiarów ręcznych

Oprócz wymiarów automatycznych na otwartym rysunku można dodać wymiary ręcznie. Nie zaleca się stosowania wymiarów ręcznych w widokach 3D.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i na karcie Wymiary kliknij jeden z przycisków wymiarowania w zależności od typu wymiaru, który chcesz utworzyć:

  Poziomo: umożliwia tworzenie wymiaru w kierunku X przez wskazanie punktów, które mają zostać zwymiarowane. Kierunek X zależy od bieżącego LUW.

  Pionowo: umożliwia tworzenie wymiaru w kierunku Y przez wskazanie punktów, które mają zostać zwymiarowane. Kierunek Y zależy od bieżącego LUW.

  Prostopadły: umożliwia tworzenie wymiaru prostopadłego do definiowanej linii poprzez wskazanie dwóch punktów w celu ustawienia kierunku linii wymiarowej, a następnie wskazanie punktów, które mają zostać zwymiarowane.

  Orto: umożliwia tworzenie wymiaru w kierunku X lub Y przez wskazanie punktów, które mają zostać zwymiarowane. Tekla Structures używa kierunku większej odległości całkowitej. Kierunki X i Y zależą od bieżącego LUW.

  Wymiar zakrzywiony, prostopadłe linie odniesienia: umożliwia tworzenie wymiaru zakrzywionego z ortogonalnymi liniami odniesienia poprzez wskazanie trzech punktów w celu określenia łuku, a następnie wskazanie punktów, które mają zostać zwymiarowane. Tekst wymiaru na linii może podawać wartość odległości lub kąta.

  Wymiar zakrzywiony, promieniowe linie odniesienia: umożliwia tworzenie wymiaru zakrzywionego z promieniowymi liniami odniesienia poprzez wskazanie trzech punktów w celu określenia łuku, a następnie wskazania punktów, które mają zostać zwymiarowane. Tekst wymiaru na linii może podawać wartość odległości lub kąta.

  Dowolny: umożliwia tworzenie wymiaru równoległego do linii między dwoma wskazanymi punktami.

  Środek ciężkości: umożliwia wskazanie położenia środka ciężkości na rysunkach pojedynczego elementu, zespołu lub zespołu betonowego, tworząc wymiary środka ciężkości i dodając symbol COG (środka ciężkości) w środku ciężkości. Można również tworzyć wymiary środka ciężkości w widokach przekroju.

  Równolegle: umożliwia tworzenie wymiaru równoległego do definiowanej linii poprzez wskazanie dwóch punktów w celu zdefiniowania kierunku linii wymiarowej, a następnie wskazanie punktów, które mają zostać zwymiarowane.

  Promieniowy: umożliwia tworzenie wymiaru promieniowego poprzez wskazanie trzech punktów w celu określenia łuku i wskazanie pozycji wymiaru.

  Kątowy: umożliwia tworzenie wymiaru kątowego poprzez wskazanie wierzchołka i dwóch punktów w celu określenia kąta. Wskaż stronę, po której zostanie umieszczony wymiar.

 2. Zmodyfikuj właściwości wymiaru w oknie dialogowym właściwości.
 3. Dodaj żądane elementy w znakach wymiarów i zmień ich właściwości.
 4. Dodaj etykiety wymiarów z żądanymi elementami i ustaw obrót etykiety wymiaru.

  Istnieje również możliwość uwzględnienia liczby elementów w etykietach wymiarów i wybrania filtra usuwającego wybraną zawartość domyślną z etykiety.

  Dostępne elementy znaku wymiaru i jego etykiety są takie same jak dla znaków pozycji, śrub, zbrojenia i wykończenia powierzchni.

 5. Kliknij OK lub Zastosuj.
 6. Dodaj wymiary, kierując się instrukcjami wyświetlanymi w pasku stanu.

  Istotne jest, aby stosować odpowiednie przełączniki przyciągania w celu uzyskania prawidłowych wymiarów. Istnieje możliwość chwilowej zmiany przełącznika poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie przełącznika, który najlepiej nadaje się do tego celu.

  W typach wymiarów, w których linię wymiarową umieszcza się poprzez kliknięcie środkowym przyciskiem myszy, ustawienie umieszczenia wpływa na efekt końcowy. Jeśli opcja Umieszczenie ma wartość Stałe, kliknięta pozycja będzie położeniem linii wymiarowej. Jeśli opcja Umieszczenie ma wartość Dowolne, kliknięcie środkowym przyciskiem myszy określa, po której stronie obiektu znajduje się linia wymiarowa, a Tekla Structures umieści linię wymiaru.

 7. Przeciągnij wymiary w wybrane położenie.

  Podczas przeciągania wymiarów ustawienie Umieszczenie domyślnie zmienia wartość ze stałe na stałe.

  Można również przeciągnąć znak wymiaru, wówczas linia odniesienia jest tworzona automatycznie.

Przykłady wymiarów ręcznych

Polecenie

Przykład

Dodaj wymiar równoległy

(1) Wyświetla punkty krawędzi wskazane w celu określenia kierunku równoległej linii wymiarowej.

(2) Wyświetla wskazane punkty wymiarów.

Ten sam element co poprzednio, teraz zwymiarowany za pomocą Dodaj wymiar prostopadły

(1) Wyświetla punkty krawędzi wskazane w celu określenia kierunku prostopadłej linii wymiarowej.

(2) Wyświetla wskazane punkty wymiarów.

Dodaj wymiar zakrzywiony z ortogonalnymi liniami referencyjnymi

Tekst wymiaru na linii jest wartością odległości.

Jeśli końce belki zakrzywionej lub polibelki zostały przycięte lub dopasowane, punkty na ich końcach niekoniecznie znajdują się na rzeczywistej krzywiźnie belki. Dzieje się tak dlatego, że belki zakrzywione są tworzone z prostych segmentów. Punkty są oznaczone za pomocą (2).

Aby uniknąć tworzenia nieprawidłowych wymiarów, wskaż trzy punkty określające łuk za pomocą trzech punktów oznaczonych przez (1) .

Użyj przyciągania punktów końca.

Dodaj wymiar zakrzywiony z promieniowymi liniami referencyjnymi

Nadaj opcji Zakrzywiony wartość Odległość.

Tekst wymiaru na linii jest wartością odległości.

Dodaj wymiar zakrzywiony z promieniowymi liniami referencyjnymi

Nadaj opcji Zakrzywiony wartość Kąt.

Tekst wymiaru na linii jest wartością kąta.

Dodaj wymiar kątowy

Nadaj opcji Kąt wartość Stopnie w wierzchołku kąta.

Dodaj wymiar kątowy

Nadaj opcji Kąt wartość Stopnie z boku

Dodaj wymiar kątowy

Nadaj opcji Kąt wartość Trójkąt.

Nadaj opcji Długość podstawy trójkąta wartość 100

Dodaj wymiar promienia

Was this helpful?
Wstecz
Dalej