Dodawanie uwag powiązanych na rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie uwag powiązanych na rysunkach

Uwagi powiązane to dodatkowe znaki, które zawierają dodatkowe informacje o obiekcie, do którego są przyłączone. Uwagi powiązane są aktualizowane odpowiednio do zmian dokonywanych w powiązanym obiekcie w modelu. Istnieje możliwość dodawania uwag powiązanych do obiektów budowlanych na rysunku, takich jak elementy i zbrojenia, wykończenia powierzchni, fazowania krawędzi, obiekty referencyjne, przerwy robocze i obiekty wylewane. Uwagi powiązane są przydatne: Do jednego obiektu można dodać wiele uwag, ale tylko jeden znak.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Aby dostosować właściwości uwagi, na karcie Rysunek kliknij Właściwości > Uwaga powiązana:
  • Na liście Zawartość wybierz, do jakiego typu obiektu chcesz dodać uwagę.

  • Wybierz elementy, które chcesz wyświetlać w uwadze i zmień wygląd uwagi, na przykład, wybierz odpowiednią linię odniesienia.

   Elementy uwag powiązanych są takie same jak elementy znaków. Elementy zależą od typu obiektu budowlanego.

   Właściwości wyglądu uwagi powiązanej na karcie Ogólne są takie same jak w przypadku znaków. Ponadto można określić wysokość i długość strzałki linii odniesienia.

  • Aby zmienić obrót uwagi, wprowadź wartość w polu Obrót.

  • Aby ustawić wyrównanie tekstu uwagi, wybierz opcję Wyrównanie.

  • Aby dokładnie umieścić uwagę w wybranym miejscu i ją tam pozostawić, kliknij przycisk Umieść... i wybierz Stałe z listy Umieszczenie.

 3. Kliknij Zastosuj lub OK, aby zapisać właściwości.
 4. Jeśli chcesz dodać uwagę do wielu obiektów jednocześnie, wybierz obiekty, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij obiekty budowlane.

  • Aktywuj przełącznik wyboru Wybierz elementy na rysunkach i wybierz obiekty budowlane na rysunku za pomocą funkcji wyboru obszarem.

  • Otwórz Menedżer zawartości rysunku z panelu bocznego, wybierz obiekty budowlane na rysunku, a następnie kliknij Pokaż, aby wypełnić listę Menedżer zawartości rysunku. Można wybrać obszary, jeden lub wiele widoków oraz jeden lub kilka obiektów budowlanych. Następnie upewnij się, że wybór obiektów budowlanych jest aktywny w oknie Menedżer zawartości rysunku oraz wybierz na liście odpowiednie obiekty budowlane.

 5. Dodaj uwagę powiązaną:
  • Jeśli zaznaczono kilka obiektów, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj uwagę powiązaną. To spowoduje dodanie uwag do wielu obiektów budowlanych wybranych za jednym razem.

  • Jeśli nie wybrano jeszcze obiektów, kliknij Uwaga na karcie Oznaczenia i kliknij jedno z poniższych poleceń, po czym wskaż położenie uwagi. Jeśli używasz linii odniesienia, najpierw wybierz położenie obiektu, a następnie wybierz położenie uwagi.

   • Z linią odniesienia: Dodaje uwagę połączoną z linią odniesienia w określonym miejscu.

   • Bez linii odniesienia: Tworzy uwagę połączoną bez linii odniesienia w określonym miejscu.

   • Wzdłuż linii: Dodaje uwagę połączoną wzdłuż linii w określonym miejscu.

   Aby dodać tę samą uwagę w innym położeniu, kontynuuj wybieranie. Dodawanie uwag można zatrzymać, naciskając klawisz Esc.

Poniżej przedstawiono przykładowe linie odniesienia: Po lewej stronie to opcja Z linią odniesienia, w środku Bez linii odniesienia, a z prawej strony Wzdłuż linii.

Wskazówka:

W przypadku fazowań krawędzi i innych trudnych do zobaczenia elementów łatwiej jest użyć polecenia Dodaj uwagę powiązaną z menu kontekstowego, ponieważ nie trzeba wtedy wybierać obiektu ponownie po wybraniu polecenia.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej