Dodawanie instancji drukarki Adobe Postscript

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie instancji drukarki Adobe Postscript

Aby drukować do pliku .pdf, należy dodać w obszarze Katalog Drukarki drukarkę Adobe Postscript. Dotyczy to drukowania, gdy dla opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG wybrano ustawienie TRUE.

Poniższe instrukcje dotyczą drukowania przy użyciu ustawień drukarki zawartych w narzędziu Katalog Drukarki, co oznacza, że opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG nadano wartość TRUE w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Drukuj.

 1. W menu Plik kliknij: Drukuj > Wybierz drukarkę.
 2. W oknie Katalog Drukarki kliknij Dodaj.
 3. Wprowadź nazwę nowej instancji drukarki, a następnie bezpośrednio (bez spacji) znak @ i folder, w którym program Adobe Distiller będzie szukał plików. Przykład: A4_PDF@c:\plots\pdf\in\.
 4. Kliknij Dodaj.
 5. Kliknij Przeglądaj..., aby przejść do okna dialogowego Wybierz drukarkę. Kliknij sterownik drukarki Adobe Postscript, a następnie OK.
 6. Nadaj opcji Format papieru wartość Według obszaru drukowania.
 7. Podaj obszar drukowania w oknie Obszar drukowania h*b (wysokość i szerokość).
 8. Wprowadź rozszerzenie nazwy pliku ps.
 9. Wybierz Czarny/biały, Skala szarości lub Kolor jako kolor.
 10. W razie potrzeby kliknij Tabela kolorów..., aby zmienić grubość linii dla różnych kolorów.
 11. Kliknij Aktualizuj.
 12. Kliknij OK.
 13. Potwierdź, że chcesz zapisać zmiany w folderze modelu.
Was this helpful?
Previous
Next