Dodawanie znaków przekroju na rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie znaków przekroju na rysunkach

Na otwartym rysunku można dodawać znaki przekroju.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Na karcie Oznaczenia, przytrzymując klawisz Shift, kliknij Znak przekroju.
 3. W oknie dialogowym Właściwości znaku przekroju ustaw właściwości linii cięcia i wybierz kolor linii.
 4. Na karcie Znak przekroju ustaw zawartość i wygląd znaku przekroju.
 5. Kliknij OK lub Zastosuj.
 6. Wybierz pierwszy i drugi punkt na płaszczyźnie przekroju.

  Utwórz dowolną żądaną liczbę znaków przekroju.

 7. Naciśnij klawisz Esc, aby przerwać operację.
Wskazówka:

Można przesuwać i kopiować ręcznie tworzone znaki przekroju:

 • Skopiowane za pomocą Ctrl+ przeciągnięcie

 • Kopiowane w widoku rysunku za pomocą poleceń Kopiuj > Liniowo i Kopiuj > Liniowo... menu kontekstowego, polecenia wstążki Kopiuj , lub wprowadzając Kopiuj - liniowo w polu Szybkie uruchamianie. Można również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+C.

 • Przesunięte za pomocą Shift+przeciągnięcie

 • Przesunięcie w widoku rysunku za pomocą polecenia Przesuń > Liniowo menu kontekstowego, polecenia wstążki Przesuń, lub wprowadzając Przesuń - liniowo w Szybkie uruchamianie. Można również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+M.

Znaki przekroju można kopiować lub przesuwać tylko wewnątrz widoku. Po przesunięciu poza ramkę widoku ramka widoku zostanie dostosowana, aby znak przekroju znajdował się zawsze w ramce.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej