Dodawanie instancji drukowania do pliku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie instancji drukowania do pliku

Aby drukować do pliku, należy dodać w obszarze Katalog Drukarki drukarkę drukującej do pliku. Dotyczy to drukowania, gdy dla opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG wybrano ustawienie TRUE.

 1. W menu Plik kliknij: Drukuj > Wybierz drukarkę.
 2. W oknie Katalog Drukarki kliknij Dodaj.
 3. Wprowadź nazwę drukarki dla sterownika drukarki, z następującymi bezpośrednio po niej (bez spacji) danymi @ścieżka\folder\. Folder musi już istnieć. Przykład: 11X17@d:\small\

  Można również nie wprowadzać folderu. W takim przypadku Tekla Structures drukuje w folderze bieżącego modelu lub w folderze określonym przez opcję zaawansowaną XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​DIRECTORY.

  Ostrzeżenie:

  Opcja XS_DRAWING_PLOT_FILE_DIRECTORY zastępuje folder zdefiniowany w oknie Katalog Drukarki.

 4. Kliknij Dodaj.
 5. Kliknij Przeglądaj..., aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Wybierz drukarkę, kliknij sterownik drukarki skonfigurowany w celu drukowania do pliku, a następnie kliknij OK.
 6. W polu Format papieru wybierz Według obszaru drukowania.
 7. Podaj obszar drukowania w oknie Obszar drukowania h*b (wysokość i szerokość).
 8. Wprowadź rozszerzenie nazwy pliku wydruku, np. plt.
 9. Wybierz Kolor, Skala szarości lub Czarny/biały jako kolor.
 10. W razie potrzeby kliknij Tabela kolorów..., aby zmienić grubość linii dla różnych kolorów.
 11. Kliknij Aktualizuj.
 12. Kliknij OK.
 13. Potwierdź, że chcesz zapisać zmiany w folderze modelu.
Wskazówka:

Jednym ze sposobów wysyłania rysunków o różnych rozmiarach do różnych folderów jest skonfigurowanie drukarki Microsoft Windows tak, aby drukowała do pliku dla wszystkich używanych rozmiarów papieru. Wprowadź różne foldery docelowe dla poszczególnych rozmiarów papieru w oknie Drukarka - ustawienia w Tekla Structures.

Was this helpful?
Previous
Next