Ręczne dodawanie znaków zbrojenia na rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ręczne dodawanie znaków zbrojenia na rysunkach

Znaki można dodawać ręcznie do prętów zbrojeniowych i siatek na rysunkach.

Znaki zbrojenia mogą już występować na rysunku, jeśli wybrano tworzenie znaków przy tworzeniu rysunku. Jeśli nie ma znaków, można je dodać ręcznie.

 1. Otwórz rysunek zawierający zbrojenie.
 2. Jeśli chcesz dostosować właściwości znaku zbrojenia, wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, czy chcesz użyć bieżących właściwości znaku zbrojenia lub właściwości znaku zbrojenia na poziomie widoku:
  • Aby dostosować bieżące właściwości znaku zbrojenia, takie jako kolor i uwzględnione elementy znaku, na zakładce Rysunek kliknij Właściwości > Znak zbrojenia. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian kliknij Zastosuj lub OK.

  • Aby dostosować właściwości znaku zbrojenia na poziomie widoku, kliknij dwukrotnie ramkę widoku, kliknij Znak zbrojenia w opcji i odpowiednio zmień właściwości. Kliknij Zmień.

 3. Wybierz zbrojenie, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i wybierz odpowiednie zbrojenie.

  • Otwórz okno Menedżer zawartości rysunku, a następnie kliknij Pokaż, aby wypełnić listę Menedżer zawartości rysunku. Można wybrać obszary, jeden lub wiele widoków lub pojedyncze zbrojenie. Następnie upewnij się, że wybór obiektów budowlanych jest aktywny i wybierz odpowiednie zbrojenie na liście.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj znak, po czym wybierz Za pomocą zastosowanych właściwości znaku, aby użyć bieżących właściwości znaku zbrojenia, lub Za pomocą właściwości widoku, aby użyć właściwości znaku zbrojenia na poziomie widoku.

  Znaki zbrojenia zostaną utworzone.

  Należy pamiętać, że jeśli nie dodano żadnych elementów w oknie właściwości znaku zbrojenia przed dodaniem znaków zbrojenia, zostanie wyświetlone okno dialogowe właściwości.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej