Ustawienia komponentu użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ustawienia komponentu użytkownika

Zamieszczono tutaj więcej informacji na temat różnych właściwości i typów płaszczyzn komponentów użytkownika.

  • Typy płaszczyzn

    Podczas tworzenia zmiennych odległości dla komponentu użytkownika trzeba wybrać typ płaszczyzny. Typ płaszczyzny definiuje, które płaszczyzny można wybrać.

  • Właściwości zmiennych

    Właściwości zmiennych odległości i zmiennych parametrycznych definiuje się w oknie dialogowym Zmienne.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej