Właściwości cięgna zbrojenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Właściwości cięgna zbrojenia

Użyj właściwości Rozkład strun, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości strun. Rozszerzeniem nazwy pliku właściwości jest .rbs.

Opcja Opis
Ogólne
Numeracja

Oznaczenie serii struny.

Nazwa

Określona przez użytkownika nazwa cięgna.

Tekla Structures używa nazw strun w raportach i listach rysunków oraz do identyfikacji strun tego samego typu.

Klasa

Gatunek stali struny.

Rozmiar

Średnica struny.

W zależności od środowiska jest to średnica nominalna struny lub znak definiujący średnicę.

Promień gięcia

Wewnętrzny promień gięcia struny.

Dla każdego gięcia można wprowadzić osobną wartość. Wartości należy rozdzielić spacjami.

Klasa

Służy do grupowania zbrojenia.

Można na przykład wyświetlać różne klasy cięgien w różnych kolorach.

Naciąg na cięgno

Obciążenie naprężenia wstępnego struny (kN).

Liczba przekrojów

Liczba przekrojów poprzecznych w układzie cięgien.

Przykład:

  • Liczba przekrojów wzdłuż profilu struny = 1:

  • Liczba przekrojów wzdłuż profilu struny = 2:

  • Liczba przekrojów wzdłuż profilu struny = 3:

  • Liczba przekrojów wzdłuż profilu struny = 4:

W tej belce podwójnie teowej liczba przekrojów jest równa 4:

Rozłączanie
Izolowane cięgna Umożliwia wprowadzenie liczby cięgien. Numer cięgna jest numerem porządkowym wyboru cięgna.

Od początku

Środek do początku

Środek do końca

Od końca

Umożliwia wprowadzenie długości izolacji.

W przypadku zaznaczenia pola wyboru Symetria wartości z opcji Od początku i Środek na początek zostaną skopiowane do opcji Od końca i Środek na koniec.

Symetria Określa, czy długości początkowa i końcowa są symetryczne.
Więcej
Atrybuty użytkownika

Możesz tworzyć atrybuty zdefiniowane przez użytkownika, aby dodawać informacje o zbrojeniu. Atrybuty mogą obejmować liczby, tekst lub listy.

Wartości atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika mogą być używane w raportach i rysunkach.

Aby ustawić wartości atrybutów użytkownika, kliknij przycisk Atrybuty użytkownika.

Można również zmieniać nazwy pól i dodawać nowe, edytując plik objects.inp. Zobacz Definiowanie i aktualizowanie atrybutów użytkownika (UDA).

Was this helpful?
Wstecz
Dalej