Typy płaszczyzn

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Typy płaszczyzn

Podczas dodawania zmiennych odległości do komponentu użytkownika lub do modelu trzeba wybrać typ płaszczyzny. Typ płaszczyzny definiuje, które płaszczyzny można wybrać.

Na pasku narzędzi Edytor komponentów użytkownika dostępne są następujące opcje:

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Dodawanie zmiennych do komponentu użytkownika.

Typ płaszczyzny

Opis

Przykład

Płaszczyzny graniczne

Można wybrać krawędzie obszaru granicznego, który otacza profil.

Płaszczyzny środkowe

Można wybrać płaszczyzny środkowe profilu.

Płaszczyzny obrysowe

Można wybrać zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie profilu.

Płaszczyzny tnące

Jeśli element zawiera cięcia liniowe, cięcia elementu lub cięcia wielokątne, ta opcja umożliwia wybór powierzchni tnącej. Dopasowań nie można wybrać.

Płaszczyzny komponentu

To, co możesz wybrać, zależy od typu komponentu i Typu pozycji komponentu użytkownika.

Wskazówka:

Podczas tworzenia zmiennych odległości w modelu i powiązania punktów odniesienia obiektu modelu z różnymi płaszczyznami należy wybrać typ płaszczyzny z trzeciej listy na pasku narzędzi Przyciąganie. Większość opcji typu płaszczyzny jest taka sama jak powyżej, ale Płaszczyzny siatki są dostępne zamiast Płaszczyzny komponentu.

Przykładowe płaszczyzny komponentu

Poniżej pokazano przykładowe płaszczyzny komponentu. To, co możesz wybrać, zależy od typu komponentu i Typu pozycji komponentu użytkownika.

Płaszczyzny komponentu elementu

Płaszczyzny komponentu połączenia

Płaszczyzny komponentu detalu

Płaszczyzny komponentu szwu

Was this helpful?
Previous
Next