Importowanie i eksportowanie komponentów użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Importowanie i eksportowanie komponentów użytkownika

Można importować i eksportować komponenty użytkownika między modelami jako pliki w formacie .uel.

Uwaga:

W serwisie Tekla Warehouse można udostępniać swoje komponenty użytkownika, a także pobierać komponenty użytkownika utworzone przez innych użytkowników.

Eksportowanie komponentu użytkownika

Można eksportować komponenty użytkownika do pliku w formacie .uel.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. W katalogu wybierz komponenty użytkownika, które chcesz wyeksportować.
 3. Kliknij wybór prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Publikuj.
 4. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik.
 5. Wprowadź nazwę pliku eksportu.

  Rozszerzenie nazwy pliku to .uel. Nie należy zmieniać nazwy pliku po wyeksportowaniu komponentów użytkownika. Jeśli nazwa pliku będzie się różnić od nazwy w katalogu Aplikacje i komponenty, później może być trudno znaleźć odpowiedni komponent.

  Pliki danych używane przez komponent użytkownika zostaną uwzględnione w eksportowanym pliku .uel. Pliki danych muszą się znajdować w folderze modelu lub w podfolderze CustomComponentDialogFiles, który ma zostać eksportowany. Tylko pliki określone bezpośrednio w funkcjach fVF są eksportowane. Przykład: =fVF("myData.dat", ...) umożliwia bezpośrednie określenie pliku, ale =fVF(P1, ...) tego nie umożliwia.

 6. Kliknij Zapisz, aby wyeksportować komponenty użytkownika.
  Wskazówka:

  Aby wyeksportować komponenty użytkownika jako oddzielne pliki, należy wybrać komponenty użytkownika w katalogu Aplikacje i komponenty, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Publikuj oddzielnie.

Importowanie komponentu użytkownika

Można importować utworzone wcześniej komponenty użytkownika do innego modelu.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij przycisk Wyświetl funkcje zaawansowane , a następnie wybierz opcję Importuj.
 3. Przejdź do folderu zawierającego plik eksportu.

  Położenie zależy od tego, gdzie został zapisany plik podczas eksportowania komponentu użytkownika.

 4. Wybierz plik eksportu.
 5. Kliknij Otwórz, aby zaimportować komponenty użytkownika.
  Wskazówka:

  Można automatycznie importować komponenty użytkownika do nowego modelu, używając opcji zaawansowanej XS_UEL_IMPORT_FOLDER. Należy wyeksportować wszystkie komponenty użytkownika do określonych folderów i wprowadzić te foldery jako wartość opcji zaawansowanej XS_UEL_IMPORT_FOLDER, aby łatwo importować komponenty użytkownika do nowych modeli.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej