Konwersja komponentów do komponentów koncepcyjnych lub detalowania

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Konwersja komponentów do komponentów koncepcyjnych lub detalowania

W zależności od używanej konfiguracji Tekla Structures można tworzyć komponenty detalowania lub koncepcyjne.

  • Komponenty detalowania zawierają wszystkie informacje niezbędne do produkcji, takie jak zespoły, zespoły betonowe i pręty zbrojeniowe.

    Komponenty detalowania mają na modelu okrągły symbol: lub .

  • Komponenty koncepcyjne wyglądają podobnie do komponentów detalowania, ale nie zawierają opcji zmiany numeracji elementu lub ustawień numeracji zespołu. Komponenty koncepcyjne są przeznaczone do użycia jako informacje odniesienia do dalszego detalowania produkcyjnego.

    Komponenty koncepcyjne mają w modelu prostokątny symbol: lub .

W konfiguracji Tekla Structures Graphite można tworzyć komponenty koncepcyjne oraz w konfiguracjach Inżynieria, Detalowanie zbrojenia i Modelowanie konstrukcji.

Można edytować komponenty koncepcyjne i konwertować je na szczegółowe komponenty w konfiguracji Tekla Structures Diamond, a także w konfiguracjach Pełna, Primary, Detalowanie konstrukcji stalowych i Detalowanie prefabrykatów betonowych.

Zmiana właściwości elementu, takich jak rozmiar elementu głównego komponentu, nie powoduje automatycznie konwersji komponentu detalowania na koncepcyjny lub odwrotnie. Jeśli na przykład używana jest konfiguracja Inżynieria i model zostanie zmieniony, komponenty detalowania nie będą konwertowane na koncepcyjne. Komponenty detalowania dostosowują się do zmian wykonanych w modelu, ale nie będzie można modyfikować żadnych właściwości za pomocą okna dialogowego komponentu. Komponenty detalowania również pozostaną komponentami detalowania, chyba że zostaną przekonwertowane.

Można konwertować komponenty w katalogu Aplikacje i komponenty. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby wykonać procedurę Konfiguracja
Konwersja komponentu koncepcyjnego do komponentu detalowania
  1. Kliknij > Konwertuj do komponentu szczegółowego.
  2. Wybierz symbol komponentu.

Tekla Structures Diamond

Pełna, Primary, Detalowanie konstrukcji stalowych, Detalowanie prefabrykatów betonowych

Konwersja komponentu detalowania do komponentu koncepcyjnego
  1. Kliknij >Konwertuj do komponentu koncepcyjnego.
  2. Wybierz symbol komponentu.

Tekla Structures Graphite

Inżynieria, Modelowanie konstrukcji, Detalowanie zbrojenia

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej