Przykłady zmiennych parametrycznych i zmiennych formuł w komponentach użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Przykłady zmiennych parametrycznych i zmiennych formuł w komponentach użytkownika

Podano tu kilka przykładów demonstrujących sposób używania zmiennych parametrycznych i formuł zmiennej w celu utworzenia inteligentnych komponentów użytkownika dostosowujących się do zmian w modelu.

Uwaga:

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące nazw zmiennych.

  • W niektórych poniższych przykładach odwołujemy się do zmiennych według nazw. Aby można było prawidłowo odwoływać się do zmiennej w formule, nazwa zmiennej musi składać się z co najwyżej 19 znaków. Zmienne o dłuższych nazwach nie będą działać prawidłowo, gdy zostaną użyte odwołania.

  • Nazwy zmiennych nie mogą zawierać operatorów matematycznych (+,-,*,/).

  • Jako nazw zmiennych nie można używać stałych matematycznych takich jak PI lub e.

Przykłady są niezależne od siebie.

Was this helpful?
Previous
Next