Porady i wskazówki dotyczące używania i udostępniania komponentów użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Porady i wskazówki dotyczące używania i udostępniania komponentów użytkownika

Poniżej podano pewne przydatne wskazówki umożliwiające bardziej efektywne tworzenie komponentów użytkownika i korzystanie z nich.

Wskazówki dotyczące tworzenia komponentów użytkownika

 • Należy wprowadzać krótkie, logiczne nazwy komponentów użytkownika.

  Należy używać pola opisu w celu opisania komponentu i wyjaśnienia jego funkcji.

 • Należy tworzyć proste komponenty przeznaczone do stosowania w konkretnych sytuacjach.

  Proste komponenty łatwiej i szybciej się modeluje, a także znacznie łatwiej się ich używa.Należy unikać tworzenia jednego skomplikowanego komponentu, który będzie służył do wszelkich możliwych celów.

 • Należy rozważyć utworzenie osobnego modelu komponentu.

  Tego modelu należy używać do tworzenia i testowania komponentów użytkownika.

 • Używaj najprostszego elementu z jak najmniejszą liczbą uchwytów.

  Jeśli na przykład potrzebny jest tylko kształt prostokątny, należy użyć blachy prostokątnej, a nie wielobocznej.Blachy prostokątne mają tylko dwa uchwyty, zatem w celu manipulowana nimi wystarczy utworzyć tylko kilka powiązań.Blachy wieloboczne wymagają większej liczby powiązań, ponieważ mają cztery uchwyty.

  Nadmierne powiązania mogą spowolniać model i obniżać jego wydajność.

  1. Blacha prostokątna
  2. Blacha wieloboczna
 • Należy modelować elementy tylko z taką dokładnością jaka jest potrzebna.

  Jeśli jedynymi wymaganymi informacjami o elemencie są znak elementu na rysunku zestawczym i ilość na liście materiałów, należy utworzyć prosty pręt lub prostą blachę.Jeśli później konieczne będzie wstawienie elementu do widoku szczegółowego, wystarczy dokładniej przemodelować element.

 • Należy modelować elementy osadzone jako elementy użytkownika i wstawiać je do komponentów.

  Większość elementów osadzonych to standardowe elementy osadzone, które są projektowane i produkowane masowo i magazynowane w celu zapewnienia dostępności na wytwórni.Innym rodzajem elementu osadzonego jest element osadzony na zamówienie, który jest produkowany do konkretnego projektu, wymaga własnego rysunku warsztatowego, i który jest precyzyjnie określany ilościowo.

  Aby mieć odpowiednie elementy osadzone w modelu, możesz

  • utworzyć własne elementy osadzone jako elementy użytkownika

  • utworzyć własne elementy osadzone jako elementy

  • użyć Tekla Warehouse, aby znaleźć elementy osadzone.

  Jeśli tworzysz własne komponenty użytkownika elementów osadzonych, zachowaj ostrożność w odniesieniu do hierarchii podzespołu.Lepiej jest mieć wyraźnie zdefiniowaną główną część podzespołu, a następnie inne części dodane do głównej części.

 • Komponentów użytkownika można stosować w funkcjach AutoConnections
 • Komponentów użytkownika można stosować w funkcjach AutoDefaults

  Komponenty użytkownika są wymienione w grupie Inne komponenty.Nowo utworzone komponenty użytkownika nie są wymienione w grupie Inne komponenty do momentu ponownego otwarcia modelu.Połączenia użytkownika, detale i styki działają w funkcji AutoDefaults.

Wskazówki dotyczące współużytkowania komponentów użytkownika

 • Użyj Tekla Warehouse do udostępniania i przechowywania komponentów użytkownika.
 • Należy podawać niezbędne informacje.

  Udostępniając swój komponent innym użytkownikom, należy pamiętać, aby dołączyć do niego listę profili, z którymi on współpracuje.

 • Używaj profili stałych, gdy tylko jest to możliwe.
 • Jeśli komponent użytkownika zawiera przekroje profili zdefiniowane przez użytkownika, należy pamiętać o dołączeniu ich przy kopiowaniu komponentu użytkownika do nowego położenia.

Wskazówki dotyczące aktualizacji komponentów użytkownika do nowej wersji

Rozpoczynając używanie nowej wersji Tekla Structures, należy zawsze sprawdzić, czy komponenty użytkownika utworzone w starszych wersjach działają prawidłowo w nowej wersji.

Podczas edycji komponentów użytkownika utworzonych w starszej wersji Tekla Structures, jeśli nowa wersja zawiera udoskonalenia wymagające aktualizacji, Tekla Structures pyta, czy komponent ma zostać zaktualizowany. Jeśli komponent nie zostanie zaktualizowany, będzie on działał w taki sam sposób, jak w wersji, w której został utworzony. Uniemożliwi to jednak uzyskanie korzyści z nowych udoskonaleń.

W przypadku wybrania opcji aktualizacji komponentu konieczne będzie sprawdzenie i czasem, w zależności od udoskonaleń, ponowne utworzenie wymiarów. W przypadku usunięcia wymiaru i utworzenia nowego (nawet o takiej samej nazwie), należy również zmodyfikować równania zawierające ten wymiar, ponieważ zależność utworzona przez równanie jest tracona podczas usuwania wymiaru. Ponowne tworzenie wymiarów i modyfikowanie równań umożliwia edytor komponentów użytkownika.

Was this helpful?
Previous
Next