Kopiowanie właściwości i referencji właściwości z innego obiektu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Kopiowanie właściwości i referencji właściwości z innego obiektu

Można skopiować właściwości, takie jak nazwy i wartości, z innych obiektów i użyć ich do określenia właściwości komponentu użytkownika. Można również skopiować referencje właściwości. Połączenie jest dynamiczne, więc jeśli właściwość zmieni się, referencja odzwierciedli tę zmianę. Na przykład można użyć referencji długości belki w formułach zmiennej. Nawet jeśli długość zmieni się, prawidłowa wartość zawsze zostanie użyta w obliczeniach.

 1. W oknie dialogowym Przeglądarka komponentów użytkownika przejdź do właściwości obiektu, którą chcesz skopiować.

  Aby łatwiej znaleźć wymagany obiekt komponentu, należy wybrać go w widoku komponentu użytkownika. Tekla Structures zaznaczy wybrany obiekt w oknie Przeglądarka komponentów użytkownika.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy właściwość i wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Kopiuj nazwy

   Kopiuje nazwę obiektu. Przykład: Material.

  • Kopiuj wartość

   Kopiuje aktualną wartość obiektu. Przykład: S235JR.

  • Kopiuj referencję

   Kopiuje łącze do właściwości. Przykład: fP(Material,"ID57720EEE-0000-000E-3134-363730393237").

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w których chcesz wstawić właściwość obiektu i wybierz Wklej.

  Na przykład możesz wkleić referencję w polu Formuła w oknie dialogowym Zmienne, aby użyć jej w obliczeniach.

Was this helpful?
Previous
Next