Dodaj odległość między obiektami komponentu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodaj odległość między obiektami komponentu

Użyj zmiennych odległości referencyjnej, aby dodać odległość między dwoma punktami lub punktem i płaszczyzną. Zmienna odległości referencyjnej zmienia się wraz z przesuwaniem obiektów, do których się odnosi. Odległości referencyjnych można używać w obliczeniach, na przykład w celu wyznaczenia odstępu między szczeblami drabiny. Zmienne odległości referencyjnej automatycznie otrzymują przedrostek D (od ang. distance, odległość), który jest widoczny w oknie dialogowym Zmienne.

 1. W widoku komponentu użytkownika wybierz uchwyt.

  Jest to punkt początkowy pomiaru.

 2. W edytorze komponentów użytkownika kliknij przycisk Dodaj odległość referencyjną .
 3. Przesuń wskaźnik myszy w widoku, aby podświetlić płaszczyznę.

  Będzie to punkt końcowy pomiaru. Jeśli nie można podświetlić właściwej płaszczyzny, zmień typ płaszczyzny na pasku narzędzi Edytor komponentów użytkownika.

 4. Kliknij płaszczyznę, aby ją wybrać.

  Tekla Structures wyświetli odległość.

  Odpowiednia zmienna odległości referencyjnej zostanie wyświetlone w oknie dialogowym Zmienne:

  Zwróć uwagę, że polecenie Dodaj odległość referencyjną pozostaje aktywne. Można kliknąć więcej płaszczyzn, jeśli mają być zmierzone inne odległości.

 5. Naciśnij klawisz Esc, aby zatrzymać mierzenie.
 6. Aby sprawdzić, czy odległość referencyjna działa prawidłowo, przesuń uchwyt.

  Odległość zmieni się odpowiednio. Przykład:

Was this helpful?
Previous
Next