Dodawanie zmiennych do komponentu użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie zmiennych do komponentu użytkownika

Zmienne są właściwościami komponentu użytkownika. Można tworzyć zmienne w edytorze komponentów użytkownika i korzystać z nich w celu dostosowania komponentów użytkownika do zmian w modelu. Niektóre ze zmiennych pojawiają się w oknie dialogowym komponentu użytkownika, podczas gdy inne są ukryte i są używane tylko w obliczeniach.

Typy zmiennych

Istnieją dwa typy zmiennych:

 • Zmienna odległości: Odległość między dwoma płaszczyznami lub między punktem a płaszczyzną. Zmienna odległości wiąże elementy ze sobą lub działa jako odległość referencyjna.

 • Zmienna parametryczna: Kontroluje wszystkie pozostałe właściwości komponentu użytkownika, takie jak nazwa, gatunek materiału i rozmiar śruby. Zmienne parametryczne są również używane w obliczeniach.

Zmienne odległości

Zmienne odległości są używane do wiązania obiektów komponentu użytkownika z płaszczyzną, aby pozostawały w stałej odległości, nawet wtedy, gdy zmienią się otaczające obiekty. Zmienne odległości można tworzyć ręcznie lub automatycznie.

Obiekty, które można związać z płaszczyzną:

 • płaszczyzny konstrukcyjne

 • punkty odniesienia elementów (tylko obiekty komponentu użytkownika),

 • punkty odniesienia grup śrub,

 • fazowania,

 • uchwyty cięcia elementem i wielokątem,

 • cięcia linią,

 • punkty odniesienia prętów zbrojeniowych,

 • punkty odniesienia krat i strun zbrojeniowych,

 • dopasowania.

Można zdecydować, które zmienne odległości są wyświetlane w oknie dialogowym komponentu użytkownika. Wyświetl zmienne, jeśli chcesz edytować ich wartości w oknie dialogowym. Ukryj zmienne, jeśli chcesz używać ich tylko do wiązania obiektów z płaszczyzną.

Zmienne parametryczne

Użyj zmiennych parametrycznych, aby określić właściwości dowolnego obiektu tworzonego przez komponent użytkownika. Po utworzeniu zmiennej będzie można zmieniać wartość bezpośrednio w oknie dialogowym komponentu użytkownika.

Można także tworzyć formuły służące do obliczania wartości. Można na przykład obliczyć pozycję żebra względem długości belki.

Można decydować, które zmienne parametryczne mają być wyświetlane w oknie dialogowym komponentu użytkownika. Wyświetl zmienne, jeśli chcesz edytować ich wartości w oknie dialogowym. Ukryj zmienne, jeśli chcesz używać ich tylko w obliczeniach.

Uwaga:

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące nazw zmiennych.

 • Aby można było prawidłowo odwoływać się do zmiennej w formule, nazwa zmiennej musi składać się z co najwyżej 19 znaków. Zmienne o dłuższych nazwach nie będą działać prawidłowo, gdy zostaną użyte odwołania.

 • Nazwy zmiennych nie mogą zawierać operatorów matematycznych (+,-,*,/).

 • Jako nazw zmiennych nie można używać stałych matematycznych takich jak PI lub e.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej