Dodaj pomoc Instruktora do aplikacji i komponentów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodaj pomoc Instruktora do aplikacji i komponentów

W panelu bocznym można łatwo utworzyć pomoc dla narzędzi w katalogu Aplikacje i komponenty.

W katalogu Aplikacje i komponenty Instruktor wyświetla już wybraną zawartość, dlatego informacje są szczególnie przydatne do udzielania użytkownikom wskazówek dotyczących wyboru między różnymi komponentami lub podawania instrukcji przed uruchomieniem narzędzia. Aby w pełni wykorzystać tę funkcję, użytkownicy powinni rozmieścić panele boczne w taki sposób, aby oba panele były widoczne.

 1. Wybierz narzędzie, do którego chcesz dodać pomoc w katalogu Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij przycisk Dodaj pliki pomocy na panelu Instruktora.

  Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można utworzyć niezbędne pliki zgodnie z wyborem.

 3. Kliknij Dalej i wybierz języki używane jako języki interfejsu użytkownika w organizacji. Dla każdego języka musi być określony plik zawartości, nawet jeśli nie przetłumaczysz zawartości.
 4. Kliknij Dalej i wybierz folder, w którym mają zostać zapisane wygenerowane pliki.
  Pliki mogą być przechowywane w folderze modelu, projektu, firmowym lub systemowym. Stosowana jest standardowa kolejność wyszukiwania folderów.
 5. Kliknij Utwórz.

  Tekla Structures tworzy plik XML definiujący łącze między narzędziem w katalogu Aplikacje i komponenty a plikiem HTML dla zawartości pomocy.

  Pliki HTML są przechowywane w strukturze folderów, które rozdzielają pliki do folderów specyficznych dla języka. Plik XML i folder główny zawartości są nazywane zgodnie z identyfikatorem narzędzia, które dokumentują. Można kopiować pliki między dozwolonymi lokalizacjami przechowywania, ale nie zmieniać nazw plików ani folderów oraz struktury folderów.

 6. Edytuj pliki zawartości HTML w preferowanym narzędziu, takim jak edytor tekstu, lub zastąp plik plikiem HTML o takiej samej nazwie.
  Jeśli nie masz doświadczenia z edycją kodu HTML, w Internecie dostępnych jest kilka dobrych samouczków, aby szybko zapoznać się z kilkoma podstawami, które trzeba znać. Możesz utworzyć własne pliki HTML, zapisując je w formacie HTML za pomocą znanych narzędzi, takich jak Microsoft Word lub Google Docs. Należy pamiętać, że powstałe pliki nie będą wyglądały tak samo jak oryginalny dokument.
Was this helpful?
Previous
Next