Właściwości obciążenia temperaturą

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Właściwości obciążenia temperaturą

Okno dialogowe Właściwości obciążenia temperaturą umożliwia wyświetlanie i zmianę właściwości obciążenia lub odkształcenia. Rozszerzeniem nazwy pliku właściwości obciążenia temperaturą jest .lm6.

Opcja

Opis

Nazwa grupy obciążeń

Grupa obciążeń, do której należy obciążenie.

Aby wyświetlić właściwości grupy obciążeń lub utworzyć nową grupę, kliknij Grupy obciążeń.

Zmiana temperatury dla wydłużenia osiowego

Zmiana temperatury w elemencie.

Różnica temperatur między stronami

Różnica temperatur między lewą i prawą stroną elementu.

Różnica temperatur między górą i dołem

Różnica temperatur między górną i dolną powierzchnią elementu.

Początkowe wydłużenie osiowe

Odkształcenie osiowe w elemencie.

Wartość dodatnia wskazuje na wydłużenie, wartość ujemna — na skrócenie.

Dołączanie obciążenia

Wskazuje, czy obciążenie jest dołączone do elementu.

Elementy nośne

Elementy z przyłożonym lub nieprzyłożonym obciążeniem na podstawie nazw elementów lub filtrów wyboru.

Ramka ograniczająca obciążenia

Wymiary ramki ograniczającej w kierunkach X, Y i Z.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej